Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 19
Total Posts/Gp kiến: 16

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
halongbay

Date   8/7/2005
Gender Male 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational Some college 
Occupation vien chuc 
About me toi thich tam su , muon duoc giao luu tat ca moi linh vuc va dac biet hon muon cung voi cac ban noi chuyen bang tieng: NGA, ANH va TRUNG. 
   
  Send Email/Goi Email to halongbay
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l