Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Sự thật bo Lao Động đưa tin sai sự thật về cha Ba Vng

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 85807
 03/27/2019Sự thật bo Lao Động đưa tin sai sự thật về cha Ba Vng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 sontunghn
 member

 REF: 721373
 03/27/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiPhật Php gặp phải c duyn
Tm linh đu dễ để đem ra bn
C tm đừng để người oan
Hại người quả bo nt tan sau ny
Lấy "khoa học" lm chiu bi
Quy chụp m tn , đng sai sao đnh ?
Hy nghe chnh Anhxtanh
Ni về Phật gio mới rnh r hơn :

If there is any religion that would cope with modern scientific needs, it would beBuddhism. Buddhismriqires no revision tokeep it up to date withrecent scientific fidings.Buddhism needs no surrender its view to science, because it embraces science as well as goes beyond science.Nếu c một tn gio no đp ứng những nhu cầu của khoa học hiện đại, th đ l Phật gio. Phật gio khng đi hỏi phải xt lại mnh để cập nhật với những khm ph gần đy của khoa học. Phật gio khng cần từ bỏ quan điểm của mnh để đi theo khoa học, v n bao gồm khoa học cũng như vượt qua khoa học.


 

 sontunghn
 member

 REF: 721378
 03/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721379
 03/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tu Đà Hoàn là gì ? Xin các bạn tham khảo tải lịu dưới đy(đoạn Tu-đ-hon (srota-āpanna) 1) ), r̀i so sánh với những gì Sư đã giải thích ! Th̀n HU th́y có vẻ Sư nhớ đ́n đu thì Sư giải thích đ́n đó... Và hình như Sư khg có ̣được ḅ trí nhớ của Đại Đức Ananda ! Cho nn th̀n HU mới nghi H̀ là 'cái học F̣t' của Sư có 'mùi' của Cng An VC trá hình,trà tṛn v giáo ḥi F̣t giáo đ̉ d̃ b̀ kỉm soát và fá ŕi !

Tu Da Hoan 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721383
 03/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Th́y tài lịu này của vịc TẠM ĐNH CHỈ TẤT CẢ CHỨC VỤ GIO HỘI
CỦA ĐĐ.THCH TRC THI MINH(Sư bị thưa gởi ở trn...)

TẠM ĐNH CHỈ TẤT CẢ CHỨC VỤ GIO HỘI CỦA ĐĐ.THCH TRC THI MINH 

 tuantran1950
 member

 REF: 721396
 03/29/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 721399
 03/30/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Post ḷn ch̃. Xin tự xoá... Mời các bạn wa bn topic 'Cu Ma Thòng' đ̉ xem...

 

 sontunghn
 member

 REF: 721470
 04/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 sontunghn
 member

 REF: 721473
 04/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 sontunghn
 member

 REF: 721493
 04/23/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 sontunghn
 member

 REF: 722994
 09/07/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 sontunghn
 member

 REF: 722996
 09/07/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network