Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> TIỄN ANH

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 bichha08
 member

 ID 83827
 8/27/2017TIỄN ANH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
TIỄN ANH

Bổng chợt tin buồn mi xt đau
Vần thơ một thuở kh phai nhu
Anh đề mấy chữ gieo vần trước
Bch họa đi lời trải điệu sau
Giữa dạ n tnh lun ửng sắc
Kề tm kỷ niệm vẫn tươi mu
Thi đnh vĩnh biệt trong sầu nhớ
Nỗi tủi hờn dng nn giọt lau !

27.08.2017 Bch H

Bichha08 vừa hay tin trễ anh Tanrau đ qua đời .Rất buồn v ngậm ngi xt thương .Knh nn hương lng, cầu mong linh hồn anh sớm siu thot ,về nơi đất Phật .

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network