Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Mời bnh lời cho ảnh

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 sontunghn
 member

 ID 77198
 02/06/2014Mời bnh lời cho ảnh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Tết đ qua nhưng mọi người vẫn cn vui .Mời cc bạn tham gia bnh lời cho bức ảnh sau .

 photo 60799_230174860467661_2113270505_n_zpsbf833dda.jpgXin được mở đầu :

Cũng nhờ lụt lội thin tai
Người dn mới được trổ ti leo dy
C đu trn tri đất ny
Phố thnh sng nước trn đầy thnh đ ?

STAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network