Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Kinh tế >> Xây dựng Thương hiệu - BRANDING

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 LOLEMSAIGON
 member

 ID 9052
 01/12/2006Xây dựng Thương hiệu - BRANDING
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Xây dựng thương hiệu là quá tŕnh lựa chọn và kết hợp các thuộc tính hữu h́nh cũng như vô h́nh với mục đích để khác biệt hóa sản phẩm, dịch vụ hoặc tập đoàn một cách thức thú vị, có ư nghĩa và hấp dẫn.


Để có thể xây dựng thương hiệu phát triển bền vững trong dài hạn, các doanh nghiệp có thể tham khảo năm bước sau:

(1) Xác định cấu trúc nền móng thương hiệu;
(2) Định vị thương hiệu;
(3) Xây dựng chiến lược thương hiệu;
(4) Xây dựng chiến lược truyền thông;
(5) Đo lường và hiệu chỉnh.Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 75399
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bước 1: Xác định cấu trúc nền móng của thương hiệu.Đây là bước quan trọng nhất của việc xây dựng thương hiệu v́ nếu xây dựng sai lầm nền móng th́ khó có thể điều chỉnh sau này. Các chất liệu cơ bản để xây dựng nền móng bao gồm:


• Các nhận biết cơ bản của thương hiệu (Brand Attributes): là logo, màu sắc, đặc điểm nhận dạng giúp thương hiệu đó khác biệt với thương hiệu khác. Ví dụ đặc tính cơ bản của Aquafina là: Nước tinh khiết đóng chai; Logo màu trắng trên nền xanh mát mẻ với màu đỏ của mặt trời trên dăy núi. xanh với sóng trắng, rơ nét, khác biệt.


• Các Lợi ích thương hiệu (Brand Benefits): là lợi ích thực tính lợi ích cảm tính và lợi ích cảm xúc của thương hiệu đó mang lại cho người tiêu dùng.


• Niềm tin thương hiệu/Brand Beliefs Niềm tin nào chứng tỏ rằng thương hiệu sẽ mang lại lợi ích cho người dùng


• Tính cách thương hiệu/ Brand personlization: Nếu thương hiệu đó biến thành người th́ người đó sẽ như thế nào, tính cách người đó ra sao?


• Tinh chất thương hiệu/ Brand Essence là tóm tắt yếu tố tạo sự khác biệt và đặc trưng, thường được sử như câu slogan của thương hiệu

 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 75402
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bước 2: Định vị thương hiệuXác định vị trí của thương hiệu trong “năo” của người tiêu dùng (người tiêu dùng sẽ nhớ ǵ về thương hiệu đó). Tại sao phải định vị?


• Hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng tiếp nhận hàng núi thông tin, quá tải với trí nhớ của họ nên không thể nhớ được hết các thông tin thu nhận. Họ chỉ có thể nhớ những ǵ rơ ràng, đơn giản và khác biệt.


• Nếu thương hiệu không được xác định rơ nằm ở đâu trong năo người dùng th́ họ không bao giờ nhớ được thương hiệu đó.


• Định vị thương hiệu nhằm truyền thông tinh chất của thương hiệu một cách đồng nhất trên mọi phương tiện truyền thông từ đó xây dựng tài sản của thương hiệu (Brand Equity)

 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 75403
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bước 3: Xây dựng chiến lược thương hiệu• Sau khi đă định vị được thương hiệu, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thương hiệu trong dài hạn (3 năm trở lên)bao gồm:

• Mục tiêu của thương hiệu trong từng năm

• Mức chi tiêu cho khuếch trương thương hiệu trong từng năm.

• Kế hoạch tung sản phẩm mới theo từng năm.

• …vv 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 75404
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bước 4: Xây dựng chiến dịch truyền thông• Sau khi đồng ư chiến lược về thương hiệu, người quản lư thương hiệu dựa trên ngân sách của năm thứ nhất để lên kế hoạch truyền thông cho cả năm.

• Kế hoạch bao gồm tháng nào tiêu bao nhiêu tiền, quảng cáo thông điệp nào, trên các kênh nào…vv. 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 75405
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Bước 5: Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thôngSau mỗi giai đoạn truyền thông, cần có sự đo lường hiệu quả của chiến dịch truyền thông để có sự hiệu chỉnh kịp thời.Các thông tin thường phải được thu thập bao gồm:• Có bao nhiêu % người biết thương hiệu (brand awareness)?

• Họ nhớ được những yếu tố nào của thương hiệu đó?

• Họ có mối liên hệ/nhận xét về thương hiệu đó thế nào?

• Có bao nhiêu % người dùng thử thương hiệu đó?

• Có bao nhiêu % người tiếp tục dùng sau lần dùng thử?

• Có bao nhiêu % người giới thiệu cho người khác về thương hiệu?

 

 vvsaola
 member

 REF: 75437
 03/31/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LLSG không những làm thơ hay mà c̣n giỏi trong kinh doanh. tại hạ bái phục

 

 OT
 guest

 REF: 75518
 03/31/2006

  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Các môn học ngày nay càng ngày càng chuyên môn hoá, nên ai không học, coi như vịt nghe sấm vậy!
Tôi không học về quản trị kinh doanh, về thương nghiệp, nên đọc loạt bài đăng cuả LLSG th́ thấy ḿnh hoàn toàn mù tịt, nhất là sau khi đọc những thuật ngữ chuyên môn trong ngành.
Tôi thử tra cứu một bảng thuật ngữ (glossary) cuả tiếng Anh về từ "Brand", lại thấy mù tịt hơn!
Ví dụ , không thể hiểu nổi những thuật ngữ như Brand Attributes,Brand Audit,Brand Awareness,Brand Equity,Brand Essence,Brand Extension,Brand Identity,Brand Image,Brand Loyalty,Brand Management,Brand Personality,Brand Positioning,Brand Positioning Statement,Brand Power, Brand Relevance, Brand Slogan/Tagline,Brand Strategy, Brand Value,.....cho dù có dịch sang tiếng Việt!

Vậy để kết luận, tôi xin góp ư với LLSG là hăy triển khai từng thuật ngữ bằng những thí dụ cụ thể, nếu quả thực LLSG muốn phổ thông hoá những kiến thức mới về kinh doanh, trong bối cảnh đặc biệt là Việt Nam đang đổi mới về kinh tế, nhất là sắp sưả gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), hy vọng là trong năm nay.

Thân ái,


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 76277
 04/05/2006

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
LLSG cảm ơn Ông Trẻ và vvsaola đă góp ư. Vvsaola ơi, LL phải bái phục tài tóc dán của vvsaola mới đúng chứ. Ông Trẻ ơi, LL tŕnh bày như thế là hơi bị nhiều rồi, LL xin nhường lại cho bà con tŕnh bày, kẻo LL trở thành người độc thoại ở mục này th́ không hay lắm, hihi...OT có ư kiến ǵ nữa không ạ?

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network