Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Kinh tế >> Thủ tục thành lập công ty quảng cáo

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 vananhjsc
 member

 ID 72132
 05/03/2012Thủ tục thành lập công ty quảng cáo
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
[url=http://www.bravolaw.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty.html]Thủ tục thành lập công ty[/url] quảng cáo
I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

• Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
• Nghị định của Chính Phủ số 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 04 năm 2010;
• Nghị định của Chính Phủ số 139/2007/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 9 năm 2007;
• Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ kế hoạch Đầu tư;
• Thông tư số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA áp dụng từ ngày 13 tháng 7 năm 2009 ;
• Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
• Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

II. [url=http://www.bravolaw.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-quang-cao.html]THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY QUẢNG CÁO[/url]
1. Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại Pḥng đăng kư kinh doanh, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
2. Hồ sơ bao gồm:
• Giấy đề nghị đăng kư kinh doanh;
• Dự thảo điều lệ;
• Danh sách Cổ đông sáng lập [url=http://www.bravolaw.vn/thanh-lap-cong-ty-co-phan.html]Công ty cổ phần[/url] hoặc Danh sách thành viên [url=http://www.bravolaw.vn/thanh-lap-cong-ty-tnhh.html] Công ty TNHH [/url] có hai thành viên trở lên;
• Bản sao tài liệu chứng minh tư cách pháp lư của Cổ đông sáng lập Công ty cổ phần hoặc thành viên sáng lập Công ty TNHH:
- Đối với cá nhân: CMND hoặc Hộ chiếu c̣n hiệu lực;
- Đối với tổ chức: GCN đăng kư kinh doanh, Điều lệ công ty, Biên bản, Quyết định góp vốn và bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền, CMND/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền;
Ngoài dịch vụ quảng cáo, nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề đ̣i hỏi vốn pháp định và ngành nghề có chứng chỉ th́ phải có thêm các văn bản sau:
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
• Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Pḥng đăng kư kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp sẽ đặt trụ sở chính.
4. Kết quả thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận đăng kư kinh doanh.
5. Mă ngành nghề quảng cáo:
Mă ngành Tên ngành nghề
7310 Quảng cáo


Để hiểu rơ những quy định của pháp luật và thực hiện một cách nhanh chóng thủ tục đăng kư doanh nghiệp, hăy đến với chúng tôi: Công ty Bravolaw - chuyên về dịch vụ tư vấn và thực hiện đăng kư kinh doanh, đăng kư sở hữu trí tuệ, đăng kư quyền tác giả,…
Công ty Bravolaw rất hân hạnh được tư vấn và cam kết sẽ mang tới dịch vụ tốt nhất cho quư khách hàng.
Xem thêm:

[url=http://www.bravolaw.vn/dich-vu-dang-ky-ma-so-ma-vach.html]Dịch vụ đăng kư mă số mă vạch[/url]
[url=http://www.bravolaw.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep.html]Dịch vụ thành lập doanh nghiệp[/url]
[url=http://www.bravolaw.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty-co-phan.html]thủ tục thành lập công ty cổ phần[/url]
[url=http://www.bravolaw.vn/thu-tuc-thanh-lap-cong-ty.html]thủ tục thành lập công ty[/url]Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network