Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Kinh tế >> Đào Tuấn - Lá cờ trắng củaChính phủ

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 tiendaoduy
 member

 ID 68497
 07/04/2011Đào Tuấn - Lá cờ trắng củaChính phủ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đào Tuấn - Lá cờ trắng của
Chính phủ
Kinh tế
Đào Tuấn
Theo blog Đào Tuấn
Dư luận đang cười rớt răng với
những lời “sấm”, nổ vang trời,
của “nhà tiên tri” Nguyễn Vũ
Tuấn Anh. Chả biết có thực là
Việt Nam không c̣n trận động
đất nào “quá 4 độ richter” (từ
29-5 đến đêm giao thừa Tân
Măo) nữa hay không. Chỉ biết là
ông đă từng có “tiền sử” tiên tri
trật lất nhân chuyện ngăn mưa dịp
Đạilễ. Ông Tuấn Anh dại, hoặc
ông không quan tâm đến kinh tế,
chứ nếu ông suy đoán về lạm phát
của nềnkinh tế Việt Nam th́ kiểu
ǵ cũng nổi cỡ Nostradamus, vớ
vẩn được coi như “trạng” như
chơi.
Chỉ tiêu lạm phát, một lần nữa, và
chỉ chưa đầy 30 ngày sau lần
“điều chỉnh” thứ nhất, lại tiếp tục
được “điều chỉnh”. Báo chí thân
chính phủ dùng một chữ rất
“điêu”: Nới. Chính phủ xin nới chỉ
tiêu lạm phát lên 17%.
Thực ra, từ hồi tháng 5, tại Hội
nghị thường niên ADB, Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch đầu tư Vơ Hồng
Phúc đă “nới” lần thứ nhất khi
ông nói Việt Nam cố gắng giữ lạm
phát cả năm ở mức 11,75% (và
tăng trưởng là 6%). Sau đó chỉ 1
tháng, ngày 3-6, Chính phủ công
bố “điều chỉnh” chỉ tiêu lạm phát
ở mức 15%. Gần đây nhất, ngày
30-6, chỉ tiêu lạm phát một lần
nữa lại được điều chỉnh: “Không
quá 17%”. Vấn đề có thể “tiên
tri” được ngay: 17% chắc chắn
chưa, chính xác là không phải là
con số cuối cùng. Chính Bộ trưởng
VơHồng Phúc cũng “thật thà”
rằng: 17% là con số… “phấn
đấu”. Rằng: “Khả năng giữ được
17-18% cũng là tốt”.
Thực ra, căn bệnh “điều chỉnh” đă
măn tính rồi. Năm ngoái, chỉ tiêu
lạm phát cũng 7%. Sau 4 tháng
đầu năm, Chính phủ bảo phải 8%
chứ không thể 7 được. Và mặc dù
tháng nào cũng có đánh giá “kinh
tế chuyển biến tích cực”, năm nào
cũng có “nghị quyết ổn định kinh
tế vĩ mô” và ra rả là “bài ca kiên
quyết” nhưng kết quả th́ lại là
“điều chỉnh”. Điều chỉnh nhiều
quá, điều chỉnh dày quá, đến mức
có cảm giác lạm phát tăng đến
đâu th́ Chính phủ xin điều chỉnh
đến đó. Và hoá ra, điều hành kinh
tế vĩ mô c̣n dễ hơn làm tiên tri.
(Xin mở ngoặc về Bộ trưởng
Phúc, chỉ ngay hôm sau, ngày
1-7, trong cuộc họp cấp cao Uỷ
ban Hỗn hợp sáng kiến chung
Việt- Nhật, ông Phúc nói rằng:
Kiềm chế được lạm phát. Ô hay,
trần đời có một: chỉ tiêu cả năm
7% mà lạm phát 6 tháng đă gần
gấp đôi mà vẫn được coi là kiềm
chế được lạm phát!).
Năm ngoái, lạm phát cả năm ở
mức: 11,75%. Mà hai con số, theo
lưthuyết kinh tế, là lạm phát phi
mă. Năm nay, con ngựa bất kham
có tên là lạm phát c̣n về đích
sớm hơn nhiều. Hết tháng 5, lạm
phát đă vọt lên trên 13%. Không
điều chỉnh không được. Nhưng
lạm phát đến đâu điều chỉnh đến
đó th́ chỉ tiêu đặt ra để làm ǵ?
Và đến cuối năm, liệu Thủ tướng
Chính phủ có dám đứng ra để nói
rằng đă không hoàn thành nhiệm
vụ mà QH, cơ quan đại diện của
dân giao phó?!
Chưa có tính toán cụ thể 1-2%
lạm phát mà Chính phủ xin “nới”
sẽ ảnh hưởng thế nào đến dân
chúng, chỉ biết là cuộc sống trở
nên khó khăn hơn với liên tiếp
những cú băo giá giáng vào thiên
linh cái.
Với nguy cơ lạm phát nhăn tiền
có thể gấp tới 3 lần chỉ tiêu được
QH giao (7%), câu hỏi không thể
không đặt ra là v́ sao chỉ tiêu lạm
phát lại được tiên tri trật lất như
vậy. QH quá lạc quan, quá chủ
quan, quá thiếu hiểu biết để đưa
ra một con số giời ơi đất hỡi, sai
bét nhè so với thực tế? Hay bọn
kinh tế thế giới, yếu tố thuộc về
khách quan, diễn biến lung tung
làm ảnh hưởng đến Việt Nam ta?
Nhưng nếu cái ǵ cũng được quyết
địnhbởi…yếu tố khách quan th́
cần quái ǵ đến bộ máy chính
phủ!
Cái sự xin nới, nói trắng ra, là lá
cờ trắng mà Chính phủ đưa ra
trước bọn địch lạm phát.Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 tiendaoduy
 member

 REF: 605743
 07/05/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Có một ông TS Nguyễn Thành
Xương ǵ đó đề nghị như vầy:
"Thídụ ở các thành phố, ở các
nơi mà đang có chương tŕnh b́nh
ổn giá, cố gắng thế nào để một số
các mặt hàng chủ yếu cho đời
sống người dân nhất là dân nghèo,
th́cơ bản là giá tăng không cao.
Nhà nước phải cố gắng giải quyết
chương tŕnh b́nh ổn giá để giúp
những hộ nghèo. Ngoài ra nhà
nước có chủ trương thí dụ như
điện tăng giá th́ những hộ nghèo
trong giới hạn nào đó th́ được
nhà nước hỗ trợ tiền điện,
v.v..." (RFA).
Mớinghe th́ thấy hay,v́ nó ve
vuốt cơn bức xúc của dân nghèo
về vật giá leo thang, nhưng nh́n
kỹ lại th́ phải đặt câu hỏi, không
biết ông này có hiểu biết ǵ về
tương tác giữa lạm phát, chính
sách tiền tệ và các quy luật của
kinh tế doanh nhiệp hay không.
T́nhh́nh lạm phát có nguyên
nhân rơ ràng là từ việc in tiền vô
tội vạ của nhà nước. Ḍng tiền luu
thôngnhiều trên thị trường thúc
đẩy giá cả tăng là quy luật từ xưa
nay. Muốn b́nh ổn giá th́:
- In thêm tiền để tài trợ cho các
mặt hàng, giữ không tăng thêm.
- Trợ giúp tài chính cho hộ nghèo,
cũng phải in thêm tiền.
-Dùng biện pháp hành chánh
buộc doanh nghiệp không tăng giá
hàng hóa, như vậy là giết chết
doanh nghiệp v́ nguyên liệu đầu
vào của họ cũng tăng theo vật giá
(đang tăng trên thị trường thế
giới). Doanh nghiệp lỗ lă hay phá
sản, nhà nước chịu thiệt hại về
thuế, lại thiếu tiền.
Tất cả các giải pháp của nhà nước,
cũngnhư các đề nghị của hàng
"chuyên ra" đến nay đều có tính
giật cục như TS NGuyễn Quang A
từng nhận xét.
Một giải pháp lâu dài và bền vững
hiện nay chưa thấy ló dạng v́ bản
thân nền kinh tế đang hoạt động
theo kiểu ăn xối ở th́, chủ yếu là
bán sức lao động rẻ, bán tháo tài
nguyên hơn là dựa trên cơ bản
phát triển kỹ thuật, biến chế tài
nguyên, tạo mặt hàng có chất
lượng để cạnh tranh trên thị
trường. Thêm nữa là hệ thống
tham nhũng dày đậc, gây nhiều
tổn phí khôn


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network