Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật kư >> NGÀY CHỦ NHẬT ĐEN TỐI

 Bấm vào đây để góp ư kiến

Trang nhat

 linhcom
 member

 ID 84036
 11/25/2017NGÀY CHỦ NHẬT ĐEN TỐI
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Sáng nay, trời trong xanh, nắng nhẹ, không biết từ đâu bay lại 2 thằng đàn ông, kêu 2 tô hủ tiếu, ăn xong tính tiền, chê mắc! Có 17k/tô mà nó chê mắc, tính toàn từng cộng giá, miếng thịt, đàn ông ǵ vậy trời? Sáng mở hàng ko suông sẻ, nguyên 1 ngày sao được trơn tru, chán!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network