Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> xin vui lòng đừng ghi lại comment

 Bấm vo đy để gp kiến

 nguyenjd
 member

 ID 73658
 10/11/2012xin vui lòng đừng ghi lại comment
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Hoài Nịm

730 ngày thương nhớ TiuMiu
19 tháng 10 / 2010 - 19 tháng 10 / 2012------


31 tháng 12 năm 2009
31 tháng 12 năm 2012

Honey yu thương
3 năm r̀i honey hử, 3 năm r̀i vào cái đm chúng ta cùng nhau chào đón mừng sinh nḥt em và khng th̉ ngờ rằng đm ́y là l̀n sinh nḥt cúi cùng chúng ta bn nhau.

Honey yu thương ơi, đm nay anh ng̀i đy n nhớ lại kỹ nịm của chúng ta, thời gian tuỵt vời nh́t trong đời anh.
cảm ơn em đã đ́n bn anh và ra đi như ṃt huỳn thoại, đ̉ mãi trong anh vươn ṃt ḿi tình lãng mạng và v vọng.

Em yu, anh tḥt sự đúi r̀i, anh khng còn là anh của 3 năm trước nữa honey ah. Thăm em đm nay và r̀i chúng ta chia tay vĩnh vĩn nơi này em nhé. Mong em tha thứ cho anh.

Mãi mãi khắc ghi tình yu em đã dành cho anh.

jd
sẽ bay theo làn khói trắng vào hư v ...