Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> Lịm Hồn

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 laoton
 member

 ID 70130
 11/01/2011Lịm Hồn
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ngất

Văn từ
Đo bới
Chẳng thnh cu

Lời thơ
Ai biết
Lạc về đu

Sao hồn
Xa vắng
Hồn xa vắng

Như tuột mất nhau mối duyn đầu

BrianNguyenAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 616899
 11/01/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Nhớ rất
nhiều nhớ
mối duyn đầu

Từ lu
xa vắng
lạc niềm yu

Sao cn
Lưu luyến
vầng Trăng sng

Lời thề năm ấy ch chi đu


Chc bạn an vui.


 

 laoton
 member

 REF: 616902
 11/01/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ngy

Lắm lc
Thn tm
Chẳng c cn

Hồn như
Cnh bướm
Lượn trn non

Qa khứ
Tương lai
Rồi hiện tại

Qu chi say đắm với mỏi mn

BrianNguyen

Sở huynh dạo ny tu tới đu rồi ...

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network