Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> Nhật k chữ bệnh: ngy thứ 98

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 toiphaisong
 member

 ID 69907
 10/17/2011Nhật k chữ bệnh: ngy thứ 98
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hm nay mnh phải sử dụng đến thuốc giảm đau rồi.
Tuổi 28 đầy sức sống vậy m phải dng đến thuốc giảm đau.

Ngy mai c kết quả xt nghiệm sẽ biết như thế no.
Cầu trời mnh chỉ bị cảm do thời tiết thi.

Nếu như bệnh ti pht sẽ l gnh nặng cho mẹ.
Mẹ ơi! con gi bất hiếu lm mẹ đau lng.


Vui lng khng bnh luận.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network