Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> Buồn trong veo .

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 yeucaphe
 member

 ID 65468
 12/20/2010Buồn trong veo .
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Một chiều muộn mong mưa, chợt nhớ

Những ngy mưa trong veo.

Ci thời bn hin cửa sổ, mặc mưa vỗ nhẹ vnh tai v rc rch trong tc. Ci thời khc v nhớ v khc v yu. Ci thời gi nước mắt vo mưa v gi mưa vo tim. Ci thời trong mắt em c mưa v trong tim em c anh. Xa. M khng tan cng mưa năm ấy.

Những ngy nắng ng nh.

Ci ngy một nụ cười toả ngn ngn tia ấm. Ci ngy một tri cầu tung nẩy cng nhịp tim. Ci ngy cười v nhớ v cười v yu. Ci ngy đan tiếng thở vo nắng v đan nắng vo tm. Ci ngy nắng vuốt mi em v mắt em do dc tm anh. Xa. M khng tắt cng nắng ma no.
Một chiều muộn. Buồn trong veo v nhớ ng nh. Tm ngy xưa. Tm người xưa. Mất dấu!Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 yeucaphe
 member

 REF: 581768
 12/20/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
(Đọc mớ chữ viết vi năm trước trn Y!360 bỗng rng mnh v độ sến rện của bản thn!)

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network