Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> Tuổi gi!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 dothuthuyr
 member

 ID 63476
 09/16/2010Tuổi gi!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
25 tuổi đ đau đầu với cng việc lại cn phải đau đầu lo kiếm người yu! Thế c khổ khng cơ chứ! Sao gi rồi m vẫn khổ thế nhỉ?


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 thichnghenhac
 member

 REF: 564749
 09/16/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mời bạn xem đoạn thơ copy sau


60 CHƯA PHẢI Đ GI
60 L TUỔI MỚI QUA DẬY TH.
65 HẾT TUỔI THIẾU NHI
70 L TUỔI MỚI ĐI VO ĐỜI
75 L TUỔI ĂN CHƠI.
80 L TUỔI YU NGƯỜI YU HOA.
90 MỚI BẮT ĐẦU GI
ĐM ĐM VẪN CỨ MẶN M YU ĐƯƠNG.
100 C LỆNH DIM VƯƠNG.
CỨ Ở TRN ẤY YU ĐƯƠNG THỎA LNG.
BAO GIỜ ĐẠN HẾT LN NNG.
TỪ TỪ NẰM XUỐNG L XONG MỘT ĐỜI.


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network