Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> nỗi niềm ring

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sofia
 member

 ID 63312
 09/08/2010nỗi niềm ring
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Đm thu gi lạnh bn thềm
Trăng qua ngoi ng, nỗi niềm ring ai?
Thu đi,thu lại, thu di.
Nhớ ai thu trước đ phai mu tnh.
Ai cn giữ mi lng trinh?
V ai biết được thu,tnh như mơ.
Cn ti với một trời thơ
Cn ti với một giấc mơ khng thnh.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 normal88
 member

 REF: 567937
 09/30/2010

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
mnh đọc thơ ny rất thch.
hm mộ


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network