Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhịp Cầu Tnh Thương >> BẢNG TỔNG KẾT ĐỢT THIỆN NGUYỆN "CẢM ƠN ANH" 2014

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 toixinsangsay
 member

 ID 77654
 04/10/2014BẢNG TỔNG KẾT ĐỢT THIỆN NGUYỆN "CẢM ƠN ANH" 2014
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BẢNG TỔNG KẾT ĐỢT THIỆN NGUYỆN "CẢM ƠN ANH" 2014

Cho đến hm nay 10-4-2014 xin được tổng kết(tạm thời)chương trnh Thiện Nguyện gửi qu
cho cc anh em TPB qu nh năm 2014 như sau:
*Danh sch n Nhn :
1- Chị Hai Mai (Chicago,usa) 100 usd
2- Phượng C Hong (usa) 100 usd
3- Huỳnh S H (usa ?) 200 usa
4-Hoahuetrang (Php ) 500 eur
5- Hoa Mi (Đức ) 500 eur
6- Chị Hồng Thu (usa) 100 usd Cng nhm bạn của chị :
7- Dung K Hồng (usa) 200 usd
8- Nga (BS Hồ) (usa) 100 usd
9- Phụng Trương (usa) 100 usd
10- Nhẹ v Nho (usa) 100 usd
11-N T Thanh Tm (usa) 100 usd
12-Tuấn& Thủy (usa) 100 usd
13- Toixinsangsay (Brasil) 300 usd
14- V B Huyền (usa) 550 usd

Tổng cộng : 1000 euros v 2050 dollarts,đ được qu vị n Nhn chuyển thẳng về qua địa
chỉ Nguyễn văn Ph(thương binh) Đại Diện v Trch Nhiệm phn chia cho tất cả anh em
Thương Phế Binh bn qu nh.
Sau đy l danh sch của 67 người anh em TPB đ nhận được qu nhn dịp Tết 2014
cho đến nay:
DANH SCH ANH CHỊ EM NHẬN QU TẾT GIP NGỌ 2014
CỦA NHM THIỆN NGUYỆN NAM MỸ GỞI TẶNG
(MỖI PHẦN QU ĐƯỢC 1 TRIỆU ĐỒNG)
1/- TRẦN ĐỨC BNH ĐĐ3/TĐ1/TQLC Cụt 2 Chn.
+ 436/59/73, Cch Mạng Thng 8, phường 11, quận 3, tp. HCM (093-7914-736) Trao tay: 28/01/2014.
2/- HỒNG VĂN CHU TĐ3/49/SĐ25/BB M 2 Mắt.
+ 119, sn thượng lầu 3, Trần Hưng Đạo, p. Cầu ng Lnh, quận 1, tp. HCM (097-226-0373) Trao tay: 28/01/2014.
3/- DƯƠNG VĂN CHIẾU ĐĐ63/TĐ6/ND Cụt 2 Chn.
+ 258/131G, bến Nguyễn Duy, phường 9, quận 8, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3954-2774) Trao tay: 27/01/2014.
4/- PHAN VĂN CHINH Ban2/Tr.Đ54/SĐ1/BB Cụt 2 Chn.
+ 12/2, tổ 14, ấp Bu Điều, x Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thnh phố Hồ Ch Minh (016-884343-72) Trao tay: 28/01/2014.
5/- TRẦN QUANG CỬ - ĐĐ92/TĐ9/ND Cụt 2 Chn.
+ 12, kiệt 119, Hng Vương, thnh phố Huế - (093-4758-954) Gởi Bưu Điện: 07/02/2014.
6/- NGUYỄN VĂN DANH ĐĐ74/TĐ7/ND M Mắt Tri + Cụt Chn Tri + Gy Tay Tri.
+ 322/14, Vĩnh Viễn, phường 4, quận 10, tp. Hồ Ch Minh (0121-848-9781) Trao tay: 28/01/2014.
7/- PHAN ĐỨC DU ĐĐ81/TĐ8/ND M 2 Mắt.
+ 2/2B, ấp Thới Ty 2, x Tn Hiệp, huyện Hc Mn, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3891-3622) Trao tay: 29/01/2014.
8/- TRẦN VĂN ĐẾN ĐĐ3/527/LĐ952/ĐPQ/TK Kin Giang Tn phế 2 Chn.
+ tổ 8, ấp Cy Sộp, x Tn An Hội, huyện Củ Chi, thnh phố Hồ Ch Minh (0169-356-0669) Trao tay: 28/01/2014.
9/- TRẦN ĐỊCH ĐĐ73/TĐ7/ND Cụt 2 Chn.
+ 16, đường 672, ấp Phước An, x Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3791-0822) Trao tay: 29/01/2014.
10/- TRẦN T H TĐ301/ĐPQ/TK Gia Định Cụt 2 Chn.
+ 320/9, đường Đất Mới, khu phố 1, phường Bnh Trị Đng, quận Bnh Tn, tp. HCM (016-33899-770) Trao tay: 29/01/2014.
11/- QUANG HIỆP Lin Đội 312/ĐĐ777/TK Hậu Nghĩa Cụt 2 Chn.
+ 793/28/72/2, Trần Xun Soạn, phường Tn Hưng, quận 7, thnh phố Hồ Ch Minh (0909-420-563) Trao tay: 29/01/2014.
12/- TRẦN CNG HIỆP TĐ52/LĐ3/BĐQ M Mắt Phải + Mờ Mắt Tri + Mổ nội tạng.
+ 12/2, hẻm 1414, Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8, tp. Hồ Ch Minh (08-5430-7429 & 099-5282-150) Trao tay: 29/01/2014.
13/- NGUYỄN TRẦN KIM KHANH Nạn nhn chiến tranh (bị pho kch) Cụt 2 Chn.
+ 27/5A, Trần Văn Mười, ấp Xun Thới Đng 2, x Xun Thới Đng, h. Hc Mn, tp. HCM (090-9606-409) Trao tay: 29/01/2014.
14/- ĐO VĨNH K ĐĐ1/TS/SĐND Cụt 2 Tay.
+ 6, l 11, Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8, tp. HCM (090-3748-099) Trao tay: 28/01/2014.
15/- NGUYỄN THNH LM ĐĐ4/TĐ443/ĐPQ/TK Vĩnh Long Cụt 2 Chn.
+ 77/52, Chiến Lược, phường Bnh Trị Đng, quận Bnh Tn, thnh phố Hồ Ch Minh (0166-914-8482) Trao tay: 28/01/2014.
16/- TRẦN NGỌC LM TĐ2/9/SĐ5/BB Cụt 2 Chn.
+ 33/32/19/18, Nguyễn Sỹ Sch, phường 15, quận Tn Bnh, tp. HCM (093-8548-749 & 08-6295-8219) Trao tay:29/01/2014.
17/- NGUYỄN DUY LINH TĐ113/ĐPQ/Quảng Nam Cụt 2 Chn.
+ thn Trường An, x Đại Quang, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - (sđt: 0169-518-3103) Gởi Bưu Điện: 07/02/2014.
18/- HUỲNH THANH LONG ĐĐ74/TĐ7/ND Vết thương Đầu + Vai + Cột sống + Liệt 2 Chn.
+ hẻm 338 (nh khng số, cuối hẻm), Nơ Trang Long, tổ 15, p. 13, q. Bnh Thạnh, tp. HCM (0121-933-8459) Trao tay: 27/01/2014.
19/- NGUYỄN HONG LONG ĐĐ93/TĐ9/ND Cụt 2 Chn + Ung thư dạ dy.
+ 2052/G, khu 7, ấp Bến Nm 1, x Ph Cường, huyện Định Qun, tỉnh Đồng Nai (0168-423-6376) Gởi Bưu Điện: 07/02/2014.
20/- L VĂN LỚN ĐĐ21/TĐ2/ND Cụt Chn Phải + Bể Trn.
+ 14, tổ 4, ấp 6A, x Bnh Mỹ, huyện Củ Chi, thnh phố Hồ Ch Minh (0169-852-1837) Trao tay: 29/01/2014.
21/- L HONG MINH ĐPQ/CK Thủ Đức/ TK Gia Định Cụt 2 Chn + Hỏng Mắt Tri + Bể Hm Mặt.
+ 163/26A, L Lợi, phường 3, quận G Vấp, thnh phố Hồ Ch Minh (0909-161-270) Trao tay: 28/01/2014.
22/- NG VĂN NHƯỜNG ĐĐ1/TĐ3/TQLC Cụt 2 Chn.
+ 923/10/2, Tn Kỳ Tn Qu, phường Bnh Hưng Ha A, quận Bnh Tn, tp. Hồ Ch Minh (0972-536-539) Trao tay: 28/01/2014.
23/- VŨ QU PHI TĐ1/33/SĐ21/BB Cụt 2 Chn.
+ 27/5B, Trần Văn Mười, ấp Xun Thới Đng 2, x Xun Thới Đng, h. Hc Mn, tp. HCM (098-568-5520) Trao tay: 29/01/2014.
24/- NGUYỄN VĂN PH ĐĐ82/TĐ8/ND Cụt Chn Tri + Gy Chn Phải.
+ 80/32/10/7, G Dầu, phường Tn Qu, q. Tn Ph, tp. Hồ Ch Minh (08-5408-1279 & 01655-260-440) Trao tay: 30/01/2014.
25/- NGUYỄN VĂN PHC ĐĐ15/TĐ1/ND Cụt 2 Chn.
+ 194, đường số 8, phường 11, quận G Vấp, thnh phố Hồ Ch Minh (0938-1122-49) Trao tay: 29/01/2014.
26/- BI PHƯƠNG TĐ1/52/SĐ18/BB Liệt 2 Chn + Cắt bỏ 1 thận + Suy 1 thận.
+ 50, Hiệp Nhất, phường 4, quận Tn Bnh, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3842-4608 & 093-758-1627) Trao tay: 27/01/2014.
27/- HUỲNH VĂN SANG ĐĐ82/TĐ8/ND Cụt 2 Chn.
+ 73/9A2, Lm Văn Bền, hẻm Đa Thiện 6, kp. 4, phường Tn Thuận Ty, q. 7, tp. HCM (0903-746-754) Trao tay: 29/01/2014.
28/ DƯƠNG VĂN SU TĐ2/45/SĐ23/BB M 2 Mắt + Điếc nặng + (Khng Vợ, Con. Ở chung nh với người Chị bị liệt hạ chi).
+ 242/28, đường B Hom, phường 13, quận 6, thnh phố Hồ Ch Minh (08-5407-7729) Trao tay: 28/01/2014.
29/- HUỲNH TAM ĐĐ1/TS/ND M 2 Mắt.
+ xm 5, thn Ph Văn, x Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngi (sđt: 0167-853-0420) Gởi Bưu Điện: 07/02/2014.
30/- TRỊNH VĂN THANH ĐĐ9/TS/Tr.Đ9/SĐ5/BB Cụt 2 Chn.
+ 1/25, Ph Đức Chnh, phường Nguyễn Thi Bnh, quận 1, thnh phố Hồ Ch Minh (090-985-1065) Trao tay: 29/01/2014
31/- PHẠM TUYẾT ĐĐ3/2/5/SĐ2/BB Cụt 2 Chn.
+ 18/35B, Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3, tp. HCM (090-7843-147) Trao tay: 28/01/2014.
32/- H QUỐC TUẤN TĐ11/ND M 2 Mắt.
+ 124/106/26, X Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, quận Bnh Thạnh, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3840-9215) Trao tay: 27/01/2014.
33/- TRẦN VIẾT ĐĐ685/TĐ68/ĐPQ/Pleiku Cụt 2 Chn.
+ 50/497, Nguyễn Du, phường 7, quận G Vấp. tp. HCM (0933-46-0072) Trao tay: 29/01/2014.
34/- ĐỖ VĂN VIỆT Pho Đội A2/TĐ2/PB/ND Cụt Chn Tri + Gy Chn Phải.
+ 35/20, Nghĩa Pht, tổ 71, phường 6, quận Tn Bnh, thnh phố Hồ Ch Minh (08.3970-6737) Trao tay: 29/01/2014.
35/- ĐINH VĂN YN ĐĐ2/TĐ8/TQLC M 2 Mắt.
+ ấp 6A, x Bnh Mỹ, huyện Củ Chi, thnh phố Hồ Ch Minh (08-3797-5651) Trao tay: 29/01/2014.
36/- Trần Tấn Minh - Cụt 2 Chn - ở Tiền Giang - (0122-503-0857).
37/- L Quang Ph - Cụt 2 Chn - ở Đồng Nai - (098-4008-695).
38/- Nguyễn Văn Quang - M 2 Mắt + Cụt 2 Tay + Cụt Chn Tri - ở Tiền Giang - (0949-236-288).
39/- Trần Văn Thnh - Cụt 2 Tay + Cụt Chn Phải - ở Bnh Dương - (01655-807-822 & 0650-391-4727).
40/- NGYỄN B AN - Cụt 2 Chn - (01677-142-339).
41/- V CNG VNG - Cụt 2 Chn - (096-9950-105 & 072-3711-066).
42/- HUỲNH KIM PH - M 2 Mắt - (0124-954-2361).
43/- NGUYỄN THNH TUYẾT - M 2 Mắt - (090-8988-446).
44/- BI VĂN THIỆT - Cụt 2 Chn - (0126-427-0601 & 08-5422-4095).
45/- L PHƯỚC TỨ - M 2 Mắt + Cụt 2 Chn + Cụt 2 Tay - (094-5454-030 & 076-370-4810).
46/- CAO VĂN MINH - Liệt hạ chi + Đột quỵ - (08-3876-2853).
47/- L TẤN TNG - M 2 Mắt - (091-5599-646).
48/- NGUYỄN VĂN TY - Cụt 2 Tay - (093-3308-294).
49/- PHAN VĂN QUAN - Cụt 2 Chn - (0165-811-0087).
50/- NGUYỄN VĂN SƠN - M Mắt Phải + Cụt Chn Phải - (093-818-0806).
51/- NGUYỄN VĂN B - Cụt 2 Chn + Liệt Tay Tri - (0122-906-4398).
52/- TỐNG VĂN Đ - M 2 Mắt - (090-831-9026).
53/- NGUYỄN VĂN SƠ - Liệt 2 Chn - (0165-217-5834).
54/- TRƯƠNG VĂN SỸ - Cụt 2 Chn - (08-3897-2441).
55/- L VĂN NGUYỆN - Cụt 2 Chn - (0126-414-0023).
56/- TRẦN THANH HẢI - Cụt 2 Chn - (0120-277-4350).
57/- NGUYỄN TẤN BI - Cụt 2 chn + Cụt tay Phải - (09137-91919)
58/- NGUYỄN VĂN DỮNG - M Mắt Phải + Cụt Chn Phải + Gy Tay Phải - (0167-919-7342).
59/- TRẦN NGỌC HNG - Cụt 2 Chn - (0122-8383-709).
60/- L VĂN LỘC - M Mắt Phải + Sụp Xương Mặt - (0908-265-617).
61/- GI THANH NHN - Cụt Chn Tri + M Mắt Phải - (0126-4844-867).
62/- V VĂN NHN - M 2 Mắt + Cụt Tay Phải + Gy Chn Phải - (0908-266-227)
63/- NGUYỄN VĂN NHƯNG - Cụt 2 Chn + M Mắt Phải - (0167-522-7546).
64/- NGUYỄN CNG SANH - M 2 Mắt + Cụt Chn Tri - (0902-878687).
65/- NGUYỄN VĂN THANH - Cụt 2 Chn - (0984-253-974).
66/ PHẠM VĂN THNG - Cụt 2 Chn - (093-8675-752).
67/- NGUYỄN VĂN XỨNG - M 2 Mắt - (0903-780-841).

Knh thưa qu vị n Nhn,cho d việc lm của chng ta chưa thể gọi l xứng đng,nhưng t ra th chng ta cũng đ lm.
Say đ nhận được 52 l thư hồi bo của anh em gửi sang cảm ơn tất cả những tấm lng qu bu của n Nhn,m trn trang web nhỏ
b nầy Say khng thể gửi ln(hay t ra th thời giờ của say cũng rất hạn hẹp).
Thay mặt anh em TPB qu nh say xin chn thnh tri n những tấm chn tnh qu bu của Qu Vị n Nhn, v lng biết ơn su xa
của Say đ được sự đồng tnh của Qu vị,gip Say,chung tay xy mi che ấm p cho những mảnh đời đ tưởng bị lng qun.
Trn trọng !!
SAY.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 689739
 12/14/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiANH SAY UI !

Thấy anh ngại khng ln tiếng PTH phải lay anh tỉnh n
Anh khng g cửa th ai mở cửa cho anh đy ?

Khi no anh bắt đầu quyn gp cho cc anh thuơng phế binh
cho PTH đng gp nha

Chc anh lun lm trn nghĩa vụ Nhịp Cầu Tnh Thuơng !


 

 hoami09
 member

 REF: 689766
 12/15/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


h h ...tm vy cho chị Phượng Hong v anh Say n. Chị PH ưi ,chị c biết l khi no th tết VN hong vậy ???.

Sẵn tiện nhờ người gửi về VN cho dự n của chị Thanh Vn , mn gửi cho Huynh Ph lun , kỳ ny người ta ko đưa Huynh Ph Euro , m họ đổi ra sẵn tiền VN . Mn cũng gửi như mọi năm , cn hối đoi l bao nhiu th mn hong bt ...

Hy vọng l Huynh Ph c dư cht thời gian chuyển qu trước ngy tết cho thong thả ...

Cảm ơn chị Phượng Hong nhắc nhở v mn cũng hy vọng l năm nay số hoa xun cho cc ch bc thương phế binh nở nhiều hơn năm ngoi

Xin trn trọng cảm ơn


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 689774
 12/15/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin trn trọng cảm ơn anh Say, cũng như tất cả tấm lng thiện nguyện của qu anh chị em gửi đến những người km may mắn. Mong rằng xun ny cc anh ấy sẽ ấm p v c niềm vui.

 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 689967
 12/18/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
HOAMI !

Tết NguYn Đn sẽ l ngy Thứ Năm 19 thng hai 2015 dương lịch
Cn hơn hai thng nữa đ Họa Mi

Anh SAY ui , cho HM v PTH biết sẽ gửi tiền
vo thời điểm no l tiện nhứt ?


 

 hoami09
 member

 REF: 690017
 12/19/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


h h ...tm vy cho cả nh n

Chị Phượng Hong ưi , mn cảm ơn chị nhu nghen . Mn nhớ mấy năm trước cứ tới sinh nhựt mn l tết , năm nay tết trễ đến 13 ngy ...

Nhớ hồi cn nhỏ , mỗi lần tết về , mn ước ao c 1 bộ quần o mới , đồ bộ vải tm thui , may cổ trn c bng nhỏ l t v nhứt l phải mu hồng nhe ( nhỏ hu m điệu gh chưa ...h h ). Rồi ước mơ được đi uốn tc , ước mơ nh được sơn mới lại v mơ l Mẹ sẽ mua thm chậu hoa Mai , chậu hoa vạn thọ , trn bn thờ th nhiều bnh mứt , bnh chưng , dưa hấu ...

Ước mơ l sau 3 ngy tết sẽ c 1 đống tiền l x ....

Nhưng m những ước mơ ny chỉ c ở trong mơ m thui ...hức hức

Bi giờ em mn lớn gồi , những thứ trn c thể dng 1 thng lương để mua được, chất đầy xe vận tải cho coi ...hề hề .

Hong cn ho hức cho lắm , hong cn mơ ước cho lắm . Bi giờ chỉ thch nhn người ta ăn tết , lại thấy dzui dzui ...

Mn đang nghỉ tết ty , cứ thch nằm di kh kh ...lu lu lạng dz nt x xọn cho mau hết ngy


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 690028
 12/19/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tm tc cho Họa Mi he ...
Đng ri , by giờ hỏng cn ho hức chờ
tết nữa, bởi v gần tết th xi tiền nhiều
qu x trời, bắt đầu từ lễ Thanksgiving l
c thơ của cc hội thiện nguYện ở MỸ gửi
đến mỗi ngy, km theo thơ l những lời tha thiết
cng số tiền họ ghi sẵn để mnh donation, ri mấy
đứa nhỏ con chu cũng muốn mnh gip tiền gy quỸ
cho cộng đồng, cho trường...
rồi cn mấy chục phần qu cho đại gia đnh trong ngy Christmas
PTH gi qu phờ ru, chi tiền cũng phờ ru lun...he he


 

 thanhthien8
 member

 REF: 690099
 12/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiMến Chc anh Say v gia đnh hưởng ma Ging Sinh an vui - tỉnh to
chứ m say th đu c đọc được lời TT8 chc, hehe

V xin chc anh Say thnh cng trn bước đường thiện nguyện--HoạMi v PTH than thở, TT8 cũng thở than cho trọn gi, hihic.
Tuổi như mnh lm g m c l x, x bao ra th c
qu cp cũng thế vn sạch tiền 'mới' cất trong nồi cơm ra chi mua,
nn cơm khng cn đủ ăn, phải ăn thm m gi, haha.


 

 bichthuanhn
 member

 REF: 690121
 12/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bch Thuần chc mừng bạn Toixinsangsay đ thnh cng chương trnh thiện nguyện" Cm ơn anh" . Một việc lm rất c nghĩa.


Bch Thuần chc bạn v gia đnh đn Ging sinh: An lnh , Hạnh phc


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network