Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhịp Cầu Tnh Thương >> C NHỮNG NGƯỜI ANH

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 toixinsangsay
 member

 ID 70982
 01/27/2012C NHỮNG NGƯỜI ANH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
DANH SCH ANH EM THƯƠNG PHẾ BINH NHẬN QU TẾT

1/-NGUYỄN VĂN MỘT - Hiếu trao ngy 05/01/2012: $50.
2/- NGUYỄN CNG BNH - TSI/TSND Tai biến, đột quỵ.
- Địa chỉ: 67/226, Bi Đnh Ty, Phường 12, Quận Bnh Thạnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 5445-2984. Hiếu trao ngy 05/01/2012: $50.
3/- DƯƠNG VĂN CHIẾU ĐĐ63/TĐ6ND Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 258/131G, Bến Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3954-2774. Hiếu trao qu ngy 05/01/2012: $50.
4/- HUỲNH THANH LONG ĐĐ74/TĐ7ND Vết thương Đầu + Vai + Cột sống + Liệt 2 Chn.
- Địa chỉ: Hẻm 338 (Nh khng số, cuối hẻm), Nơ Trang Long, Tổ 15, Phường 13, Quận Bnh Thạnh, Thnh
Phố Hồ Ch Minh.
- Số đện thoại: 0121-933-8459. Hiếu trao qu ngy 05/01/2012: $50.
5/- NGUYỄN HONG LONG đĐ93tĐ9nd Cụt 2 Chn + Ung thư dạ dy.
- Địa chỉ: 2052/G, Khu 7, Ấp Bến Nm I, X Ph Cường, Huyện Định Qun, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0168-423-6376. Trao qu ngy 19/01/2012: $50.
6/- NG VĂN NHƯỜNG ĐĐ1/TĐ3/TQLC Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 923/10/2, Tn Kỳ Tn Qu, Phường Bnh Hưng Ha A, Quận Bnh Tn, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0972-536-539. Trao qu ngy 20/01/2012: $50.
7/- NG ĐỨC QU ĐĐ54TĐ5ND Cụt Chn Tri.
- Địa chỉ: 46, Ấp 1, Đội 4, X Ph Điền, Huyện Tn Ph, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0169-892-2392. Trao qu ngy 19/01/2012: $50.
8/- NGUYỄN NGỌC HƯƠNG ĐĐ52/TĐ5ND Cụt Tay Tri + Gy Chn Tri.
- Địa chỉ: 263, Ấp 2, X Tr Cổ, Huyện Tn Ph, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0168-712-3029. Trao qu ngy 19/01/2012: $50.
9/- NGUYỄN VĂN ANH ĐĐ83/TĐ8ND M Mắt Tri + Mờ Mắt Phải.
- Địa chỉ: 31, Tổ 4, Ấp Ni Đỏ, X Bu Sen, Thị X Long Khnh, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0169-449-8288. Trao qu ngy 20/01/2012: $50.
10/- L ĐNH THỌ - ĐĐ81/TĐ8ND Ngho Kh + Bệnh Tật.
- Địa chỉ: 325, Tổ 9, Ấp Tn Bnh, X Bảo Bnh, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0122-798-5141. Trao qu ngy 20/01/2012: $50.
11/- L VĂN HONG đđ80/tđ8nd Ngho Kh + Bệnh Tật.
- Địa chỉ: 98, Ấp 3, X Ph Ha, Huyện Định Qun, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0167-519-9316. Trao qu ngy 19/01/2012: $50.
12/- H QUỐC TUẤN tĐ11nd M 2 Mắt.
- Địa chỉ: 124/106/26, X Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bnh Thạnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3840-9215. Trao qu ngy 20/01/2012: $50.
13/- THOONG A CẨU ĐĐ72/TĐ7ND Thương Tật Mặt.
- Địa chỉ: 148/A, Tổ 5, Ấp Tn Bảo, X Bảo Bnh, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0165-464-4753. Trao qu ngy 20/01 2012: $50.
14/- NGUYỄN VĂN BỘI Binh 2 TĐ1PB/ND M 2 Mắt + Cụt 2 Tay.
- Địa chỉ: 427, Tổ 16, Ấp Kiến An, X An Điền, Huyện Bến Ct, Tỉnh Bnh Dương.
- Số điện thoại: 0650-6292-389. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
15/- CHU KIM HNG ĐĐ1TS/SĐND Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 11/1, Ng Đức Kế, Phường 12, Quận Bnh Thạnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08) 3843-0047. Trao qu ngy 21/01.2012: $50.
16/- TRẦN VĂN HẠT ĐĐ23/TĐ2ND M Mắt Tri + Teo cơ tứ chi.
- Địa chỉ: 61/10/4, Nguyễn Thị N, Ấp Ph Ha, X Ph Ha Đng, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh
- Số điện thoại: 0165-618-8013. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
17/- TRẦN ĐỊCH đđ73/tđ7nd Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 16, Đường 672, Ấp Phước An, X Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh
- Số điện thoại: 0169-563-9271 & (08) 3791-0822. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
18/- ĐẶNG VĂN KIỂU đđ32/tđ3nd Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 335, Tổ 5, Ấp An Bnh, X Trung An, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)6656-5541.Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
19/- NGUYỄN VĂN GT ĐĐ92/TĐ9ND Liệt Người.
- Địa chỉ: 101/59/27, Tổ 5, Ấp 5, X Đng Thạnh, Huyện Hc Mn, Thnh Phố Hồ Ch Minh
- Số điện thoại: 01659-646-684. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
20/- L VĂN LỚN ĐĐ21/TĐ2ND Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 14, Tổ 4, Ấp 6A, X Bnh Mỹ, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0169-852-1837. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
21/- NGUYỄN PHI LONG ĐĐ21/TĐ2ND Cụt Tay Tri.
- Địa chỉ: F1/22, Tổ 1, Ấp 6, X L Minh Xun, Huyện Bnh Chnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0166-515-9745. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
22/- NGUYỄN VĂN BA ĐĐ112/TĐ11ND Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 65/2, Đường Số 4, Phường Bnh Hưng Ha B, Quận Bnh Tn, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 090-705-8924. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
23/- NGUYỄN VĂN SƠN ĐĐ92/TĐ9ND Cụt Chn Phải + M Mắt Phải.
- Địa chỉ: 65/2, Tn Kỳ Tn Qu, Phường Tn Sơn Nh, Quận Tn Ph, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 093-818-0806. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
24/- TRẦN HIỆP SĨ ĐĐ53/TĐ5ND Cụt Tay Tri.
- Địa chỉ: 63, Tổ 2, Ấp L Danh Ct, X Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bnh Dương.
- Số điện thoại: 0128-401-8628. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
25/- PHAN ĐỨC DU đđ81/tđ8nd M 2 Mắt.
- Địa chỉ: 2/2B, Ấp Thới Ty 2, X Tn Hiệp, Huyện Hc Mn, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3891-3622. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
26/- TRẦN VĂN BẢO ĐĐ24/TĐ2ND Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 32/3L, Tổ 18, Ấp Xun Thới Đng 2, X Xun Thới Đng, Huyện Hc Mn, Tp. Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 090-370-8578. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
27/- NGUYỄN VĂN PH đđ82/tđ8ND Cụt Chn Tri.
- Địa chỉ: 80/32/10/7, G Dầu, Phường Tn Qu, Quận Tn Ph, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 095-860-0312 & (08)5408-1279. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
28/- TRẦN VĂN THNH Nghĩa Qun Cụt 2 Tay + Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 175, Tổ 8B, Khu Phố 1, Đường 30/4, Thị Trấn Mỹ Phước, Huyện Bến Ct, Tỉnh Bnh Dương,
- Số điện thoại: 0650-391-4727. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
29/- BI VĂN OANH ĐPQ/TK Bnh Dương Cụt Chn Tri + Gy Xương Đi Phải.
- Địa chỉ: Ấp Bến Cỏ, X Ph Ha Đng, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0122-243-4763. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
30/- PHẠM VĂN SỎI ĐĐ92/TĐ9ND Bể Tinh Cầu Mắt + Tiểu Đường.
- Địa chỉ: 230/7, V Thnh Trang, Phường 11, Quận Tn Bnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 093-406-3095. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
31/- NGUYỄN VĂN HẢI TĐ25/TT/SĐ25BB M 2 Mắt + Ngho Kh.
- Địa chỉ: 106, Ấp An Mỹ, X An Điền, Huyện Bến Ct, Tỉnh Bnh Dương.
- Số điện thoại: 0650-628-7603. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
32/- L NGỌC HNG đđ113/Tđ11nd Cụt Bn Chn Tri + Vợ Bệnh + Con Bại No.
- Địa chỉ: 203/18A1, Lạc Long Qun, Phường 3, Quận 11, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0939-500-349. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
33/- ĐO VĨNH K ĐĐ1/TS/SĐND Cụt 2 Tay.
- Địa chỉ: 6, L 11, Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 090-3748-099. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
34/- L HONG MINH ĐPQ/CK Thủ Đức/TK Gia Định Cụt 2 Chn + Hỏng Mắt Tri + Bể Hm Mặt.
- Địa chỉ: 163/26A, L Lợi, Phường 3, Quận G Vấp, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0909-161-270. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
35/- NGUYỄN VĂN PHC ĐĐ15/tđ1nd Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 194, Đường Số 8, Phường 11, Quận G Vấp, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3921-3964. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
36/- TRẦN ĐỨC BNH đđ3/tđ1/TQLC Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 436/59/73, Cch Mạng Thng 8, Phường 11, Quận 3, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 093-791-4736. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
37/- TRẦN THANH XUN ĐĐ81/TĐ8ND Cụt Chn Tri.
- Địa chỉ: 35/28, Đường 30/4, Tổ 6, Khu Phố 2, Phường Ph Ha, Thị X Thủ Dầu Một, Tỉnh Bnh Dương.
- Số điện thoại: 0168-624-0167. Trao qu ngy 21/01/2-12: $50.
38/- NGUYỄN THANH HỒNG đđ113/TĐ11ND Cụt 2 Tay + M 2 Mắt.
- Địa chỉ: 24, Tổ 1, Ấp Tn Lập, X An Điền, Huyện Bến Ct, Tỉnh Bnh Dương.
- Số điện thoại: (08)355-8432. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
39/- NGUYỄN VĂN LANG ĐĐ3/TĐ3/TQLC Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 763/2/26, Trường Chinh, Phường Ty Thạnh, Quận Tn Ph, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3812-1049. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
40/- TN LƯU THẠNH ĐĐ2/TĐ5/TQLC Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 41/30, Ng Quyền, Phường 6, Quận 10, Thnh Phố Hồ ch Minh.
- Số điện thoại: 0909-129-344. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
41/- NGUYỄN THNH LM ĐĐ4/TĐ443/ĐPQ/Vĩnh Long Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 77/52, Chiến Lược, Phường Bnh Trị Đng, Quận Bnh Tn, Thnh phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0166-914-8482. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
42/- ĐINH VĂN YN ĐĐ2/TĐ8/TQLC M 2 Mắt.
- Địa chỉ: Ấp 6A, X Bnh Mỹ, Huyện Củ Chi, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)3797-5651. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
43/- L ĐNH PHC ĐĐ11/TĐ1ND Cụt Chn Tri + Điếc Nặng.
- Địa chỉ: 68A, Tổ 10, L Đức Thọ, Phường 15, Quận G Vấp, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 090-674-0026. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
44/- VŨ QU PHI TĐ1/33/SĐ21BB Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 27/5B, Trần Văn Mười, Ấp Xun Thới Đng 2, X Xun Thới Đng, Huyện Hc Mn, Tp.HCM.
- Số điện thoại: 098-568-5520. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
45/- NGUYỄN B AN TĐ2/3/SĐ1BB Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: Tổ 7, Ấp A 4, X Phước Minh, Huyện Dương Minh Chu, Tỉnh Ty Ninh.
- Số điện thoại: 0122-469-2729. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
46/- NGUYỄN NGỌC KHNH TĐ3/33/SĐIBB Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 136, Ấp Ha Bnh, X Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 061-3519-242. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
47/- TRẦN THẾ HUỲNH ĐĐ11/TĐ1ND Cụt Chn Tri.
- Địa chỉ: D9/5A, V Văn Vn, Ấp 4, X Vĩnh Lộc B, Huyện Bnh Chnh, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: (08)5425-4090. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
48/- VŨ THẾ HNG TĐ3/15/SĐ9BB Cụt Chn Tri + Gy Tay Tri.
- Địa chỉ: 74, Chu Văn An, Phường Tn Thnh, Quận Tn Ph, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0168-998-9054. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
49/- NGUYỄN VĂN KNH TĐ3/41/SĐ22BB Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 48A/2, Tổ 65, Khu Phố 3, Phường Trung Mỹ Ty, Quận 12, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số diện thoại: (08)3718-1750. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
50/- HUỲNH VĂN SANG ĐĐ82/TĐ8ND Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 73/9A2, Lm Văn Bền, Hẻm Đa Thiện 6, Khu Phố 4, Phường Tn Thuận Ty, Quận 7, Tp.HCM.
- Số điện thoại: 0903-746-754. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
51/- PHẠM NGỌC SƠN ĐĐ113/TĐ11ND Gy Tay Phải.
- Địa chỉ: 305/11/12/14, L Văn Quới, Phường Bnh Trị Đng, Quận Bnh Tn, Thnh Phố Hồ Ch Minh.
- Số điện thoại: 0919-338-202. Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
52/- PHAN LM ĐĐ113/TĐ11ND Gy Tay Phải.
- Địa chỉ: Ấp A 4, X Phước Minh, Huyện Dương Minh Chu, Tỉnh Ty Ninh.
- Trao qu ngy 21/01/2012: $50.
53/- ĐON VĂN NAM ĐĐ83/TĐ8ND Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: 10, Kiệt 190, Trần Ph, Thnh Phố Huế.
- Số điện thoại: 054-3884-613. Trao qu ngy 26/01/2012: $50.
54/- L DẠ - đđ80/tđ8nd Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: Thn Tư, X Phong Ha, Huyện Phong Điền, Thnh Phố Huế.
- Số điện thoại: 0168-6839-257 Trao qu ngy 26/01/2012: $50.
55/- L QUANG PH đđ82/tđ8nd Cụt 2 Chn.
- Địa chỉ: 176, Khu 2, X Xun Ty, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 098-400-8695. Trao qu ngy 26/01.2012: $50.
56/- NG B CẤY ĐĐ94/TĐ9ND Cụt Chn Phải.
- Địa chỉ: Đội 5, Thn Vĩnh Ph, X Ha An, Huyện Ph Ha, Tỉnh Ph Yn.
- Số điện thoại: 0165-374-0489. Trao qu ngy 26/01/2012: $50.

Huynh Say xin thay mặt tất cả anh em TPB gửi lời chn thnh,trn trọng cm ơn DuLan,Họa Mi,Hoahuetrang,đ gp phần rất lớn chung tay với nhm Thiện Nguyện Nam Mỹ của huynh để mang đến niềm vui nho nhỏ cho NHỮNG NGƯỜI ANH đ hy sinh phần thn thể cho l tưởng cao đẹp v phải sống trong tủi nhục,đau khổ trong tn nhẫn của lng qun....
Cm ơn những người bạn m thầm ,tnh nghĩa bn cạnh ti.
V cm ơn Thượng Đế đ giử lại tnh người trong một thế giới đang dần dần đnh mất!Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 lynhat
 member

 REF: 625658
 01/27/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh Toixinsangsay, DuLan,Họa Mi,v Hoahuetrang lm một việc đầy nghĩa v mang nhiều tnh thương.

God Bless You, All.


 

 hoami09
 member

 REF: 625688
 01/28/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
h h ...mn mụi cho Huynh Say n , cho lun cả Anh L Nhất nữa nha .

Huynh Say khỏe khng n , cng việc lm ăn c tri chảy v như ko Huynh Say ơi .

Bn mn hiện đang rất l lạnh lắm , nếu ko c việc g cần ra ngoi , th chỉ khoi chm mền nằm nghe nhạc cho đ m thi .

Mn ngồi đọc từ ny tới giờ , 56 ci tn lạ lẫm , những chỗ ở hỏng quen v chưa bao giờ đặt chn đến , nhưng c lẽ những vết thương chiến tranh của từng người như đang cọ st muối vo từng mạch mu của muội . Thương mấy Huynh phải chịu khổ ải qu đi .

Hm tết mn c nhiều thiệp mời sang mỹ , c , canada v về vn chơi lắm n , nhưng m by giờ thấy mấy Huynh đau đớn về thể xc lẫn tinh thần , nn mn quyết định hủy bỏ , hong đi đu hết ...

Khi no c dự n mới , Huynh nhớ đừng qun ới mn nha . Nhớ l cho mn thời gian 1 tuần h .

Vi dng thăm Huynh Say . Chc Huynh Say v gia đnh bnh an . Huynh Say cho mn knh lời thăm sức khỏe nhm thiện nguyện Nam Mỹ nữa nha Huynh Say ơi

Chc cho cc Huynh ở VN nhiều sức khỏe , cuộc sống đỡ khắc nghiệt

Chc cho Anh L v gia đnh lun hạnh phc v lm ăn pht ti

Chc cho Chị Dulan , chị Hoahuetrang cng gia đnh một năm an lạc .

mụi mn


 

 hoami09
 member

 REF: 643535
 11/18/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hức hức ...mấy hm nay ngng tin Huynh Say m hỏmng thấy g hết chơn . Đnh leo ro dz đy kiếm Huynh nữa nha

Mụi mn c ngừi quen sắp dza VN . Chị ấy cho mn ci hẹn vo thứ hai ny , cn ko th thứ tư l hẹn cht . Huynh Say cho mn xin ci địa chỉ của Huynh no trong số những Huynh trn đặng lin lạc gặp chị quen đ được hong Huynh . Huynh gảnh , ghi địa chỉ ở đy cũng được . Thứ hai mn dz hng chp ra rồi đem tới đưa cho chỉ . Nhớ l cho số fon nghen Huynh .

Vi dzng thăm Huynh , chc ton thể lun dzồi dzo sức khỏe v nhiều niềm vui n .

Mn mụi


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network