Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhịp Cầu Tnh Thương >> Ở nơi đ, những ước mơ bị đnh cắp!"

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 thanhsu
 member

 ID 6310
 06/02/2005Ở nơi đ, những ước mơ bị đnh cắp!"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
"Trẻ em ngho như gi, chỉ biết thổi m thi. Trẻ em ngho như l, chỉ biết mọc ở trn đời. Gi thổi về phương no, l mặt trời cho em đấy chứ! L xanh đến nhường no, l đất lnh cho em đấy thi. Hy l mặt trời cho trẻ em ngho! Hy l đất lnh cho trẻ em ngho! Để em được sống trong tnh yu thương mnh mng. Ngy mai khn lớn, xứng danh dng giống tin rồng".
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network