Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ C Chớn >> C sắc!

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 cafekho
 member

 ID 83044
 09/10/2016C sắc!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tặng b Tm!(tri tim)
---

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 cafekho
 member

 REF: 711474
 09/10/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hm nay lng thấy vui vui
Tri tim cn biết ni-đa-thốt-thưa! 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 711476
 09/10/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh C Phơ lụm tim ở đu m nhu qu vậy? C tri tim no rớt bn lề hng, cho LL xin :)

 

 cafekho
 member

 REF: 711480
 09/11/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Gặp LL mừng qu đi!

Hm nay tự nhin nhn mấy "sắc mu" nhiều nhiều thấy iu đời qu đi.

Thế rồi ngi sao "Lọ lem" rớt xuống "bn đi quạnh hiu" ny n.

tươi tươi!u, mai gt,
i, ng trời
Tri tim cn biết dẫn lời ln dy! (đờn)

(tri tim)
---


 

 hatlinhh
 member

 REF: 711487
 09/11/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hm nay lng thấy đen thui
Tri tim cạn hết mu mu sắc thương


Cm ơn hương sắc C Ph
đen đen chấm chấm đắng l kh ưa

Hehehehe


 

 cafekho
 member

 REF: 711496
 09/11/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Trung thu cho đn chị hằng
C ph cho đn b chằn .. thnh tam (Thanh Tm)

Sắc Iu thương ấy vng cam
Nhấn chm trong một mầu chm .. suy tư

Tuổi đời đ đến lc dừ
Iu người dnh giữ cht tư.. ring mnh!

ha b Tm!
--- 

 cafekho
 member

 REF: 711530
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCafe đang đi tm những vector "yu thương" đầy sắc mu!

Colorful Lines 4K desktop background
Tags: Abstract Colorful
Original Resolution : 3840 x 2160

:)
---


 

 aka47
 member

 REF: 711537
 09/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Ton mu nhợt nhạt khng ph.
Lm đậm cht nữa khng ch chỗ no.
Ni ra th phải ni vo.
Thấy anh quậy qu.....phong tro phải khng?

hihii


 

 bichnga75
 member

 REF: 723236
 10/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thn cho cafe,
Gh vo nh cafe để ngắm nhn những tri tim yu đầy mu sắc mến thương để thấy đời cn dễ thương! Chc cafe lun vui tươi, hạnh phc v đầy sắc mu yu thương.
Thn i,


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network