Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Ni chuyện người m

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 79949
 04/09/2015Ni chuyện người m
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 taolao
 member

 REF: 693939
 04/09/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trước đy tl c nghe sự đồn đại với c ny, thật hư thế no bc Sontunghn c biết chăng?

 

 sontunghn
 member

 REF: 694020
 04/10/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai@taolao


Ghen ăn tức ở thi mà
Th́y người giỏi chẳng nḥn là kém hơn
Tung chiu giở mọi ngón đòn
Hư hư thực thực bà con ngỡ ngàng
Tm linh c̀n t́m lòng vàng
Lụt nhn quả sẽ đón ngang sau này ...

ST


 

 LOLEMSAIGON
 member

 REF: 694035
 04/11/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Bc Sơn Tng trả lời bằng thơ rất hay, sc tch v đầy đủ nghĩa.

LL đồng v rất nể phục bc.


 

 taolao
 member

 REF: 694083
 04/11/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cảm ơn bc Tng v c LL. Ho ra tru cộ ght tru ăn... tl đ hiều nhầm v nghe người ta đồn đại như mấy ng quan lại c nh to, giu do lm ăn.... ho ra họ khng phải.

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network