Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> Cô Tranh hát chữa bệnh (ST)

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 76757
 12/01/2013Cô Tranh hát chữa bệnh (ST)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Người dân đổ xô đi... bắt tay và nghe hát để chữa bệnh nan y
Chữa bệnh bằng hát, bắt tay

Người dân ủng hộ cô Tranh chữa bệnh

Tiên cô chữa bệnh bằng hát , bắt tayAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 sontunghn
 member

 REF: 667709
 12/01/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Bà Phan Thị Tranh: Xin các nhà khoa học đến 'nghiên cứu' tôi


 

 ditoidilui
 member

 REF: 667721
 12/02/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


nghe cái bà tiên này hát tui bịnh nặng thêm


 

 hoami09
 member

 REF: 667743
 12/02/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chời , mới cái vụ nhà ngoại cảm nhặt xương chó làm xương các anh hùng liệt sĩ chưa yên , giờ lại có mợ Chanh hát chữa bịnh . Hát mà chữa được bịnh , th́ sao nhà nước ta ko mời mợ Chanh này lên sân khấu , hát cho cả nước nghe , dẹp xừ nó bệnh viện đi , đuổi hết bác sĩ y tá về vườn cho rồi . Đỡ phải xử các vụ chết oan uổng v́ tiêm Vắc cin hay vụ Cát Tường sửa sắc đẹp rồi vất xác suống sông ...haizzzz

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network