Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Y khoa, đời sống >> 8 mn gia vị bạn cần ăn hng ngy để phng bệnh

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 calinhoem
 member

 ID 75210
 04/07/20138 mn gia vị bạn cần ăn hng ngy để phng bệnh
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
1) Ớt
 photo CayennePepper-1.jpg

2) Rosemary
gia vi photo rosemary.jpg

3) Oregano
gia vi photo oregano-1.jpg

4)Nutmeg
gia vi photo nutmeg1.jpg

5)Cumin
gia vi photo I010_Cumin_Seed_Lg.jpg

6) Gừng
gung photo Fresh_Ginger.jpg

7) Quế
que photo cinnamon.jpg

8) C Ri hay nghệ
nghe photo currypowder.jpg

Bạn c thể đọc thm tại
YahooAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 652803
 04/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Trong 8 mn ny, em đ ăn được 4 mn gồm ớt quế cary v gừng !
4 mn kia sẽ tập ăn sau, cm ơn anh Calinhoem nh !

Chc anh lun vui khoẻ !


 

 calinhoem
 member

 REF: 652817
 04/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ti cũng như bạn, vậy bạn cố gắng ăn thm xem sao nh, chc bạn vui vẻ bnh an.

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network