Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Cu lạc bộ Hội Gi >> Tại L Diu Bng

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 66304
 02/08/2011Tại L Diu Bng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienTết ny chả thấy bng Diu Bng
Hay bận người yu ,mới lấy chồng ...
L hiếm kẻ may vừa kiếm được
Tnh xưa người cũ vẫn chờ trng
Chn chường mộng ảo bay theo gi
Thất vọng tnh hờ đổ xuống sng
Chả thế Nhịp cầu buồn ho hắt
Rượu sầu uống mi biết bao ng

HiHii

STAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 ongsapgia
 member

 REF: 589535
 02/14/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Họa Tại l Diu bng


Diu bng ơi hỡi L Diu bng
Chẳng nhớ người xưa vội lấy chồng
Lạc bước thi đnh xa chng bạn
Sai đường ngoảnh lại vẫn chờ trng
Cht tnh xưa cũ chừng như vẫn
Chim so giờ ny đ vượt sng
Bởi nỗi nhịp cầu tre lắt lẻo
Rượu rồi chuếnh chong kho nghe ng!


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network