Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Nỗi Buồn Gc Trọ

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 calinhoem
 member

 ID 75871
 07/19/2013Nỗi Buồn Gc Trọ
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 maytimid
 member

 REF: 659838
 07/20/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
My Tm mến cho Calinhoem ...

Calinhoem khỏe khng ??? Lu rồi mới gh thăm Calinhoem. Lc cn nhỏ Tm thường được mẹ cho nghe nhưng bản xưa.
Tm thch hai ca khc ny Tm mời Calinhoem cng cc anh chị xa gần nghe nha.
Tm chc Calinhoem vui nhiều nghen. 

 calinhoem
 member

 REF: 659886
 07/20/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thn cho My Tm - Ti thch nghe nhạc buồn v nhạc xưa dạng như vậy đ. Cảm ơn bạn cho ti thưởng thức thm về c ca sĩ Con Hạc Trắng G Cng. Chc bạn v gia đnh cuối tuần vui vẻ.

 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network