Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Việt ngữ, lịch sử, văn ha >> Lai lịch đường lưỡi b qua ảnh (ST)

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 72950
 08/01/2012Lai lịch đường lưỡi b qua ảnh (ST)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Lai lịch đường lưỡi bAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 sontunghn
 member

 REF: 636777
 08/02/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Tem của Đi Loan khng c Hong Sa Trường Sa


 

 traithom
 member

 REF: 636957
 08/07/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Duong luoi bo doi voi the gioi khong co gia tri gi ca, co chang chi la tham vong ba quyen tren bien Dong ma thoi, neu khong ai can ngan, mai mot TQ lai ve duong luoi heo chiem tron ca Thai Binh Duong la cai chac. Lng tham v dy cua TQ da co tu lau, va duong luoi bo moi phat sinh tu sau khi cs chiem mien Nam Viet Nam cong voi nhung nhu nhuoc cua ban lanh dao dang cs Viet Nam.San san luon cui, bo do cho du bi xem nhu loai thu, ho khong ho then voi tien nhan va nhan dan Viet Nam. That dang khinh bi!

TT


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network