Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tn dc, bốc pht >> Cao thủ d gái

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 zoziennhatxom
 member

 ID 76095
 08/21/2013Cao thủ d gái
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


ko h̀ nản chí
quýt ý cua emAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 anhhoanhat
 member

 REF: 661849
 08/21/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Cua B từ thủa ln ba
Mi hồng, m lm, kiu sa mắt huyền
Tc my thả gi bồng bềnh
Vy lụa tm cả chiều nghing phố ngho

Nụ cười chao đảo xm liều
Cht thương o tm, lỡ yu m hồng
Nhưng B ni chưa muốn chồng
Anh đợi B nh, khoảng chừng... 20 năm!


Chc vui bạn hiền.


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661851
 08/21/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

dù em đá té ra đường
anh đy ṽn cứ bò trườn lăn dz
dù em tay đ́m tay x
anh ngã long lóc ṽn "NO" nãn lòng
dù em có chạy vòng vòng
anh đy cũng quýt sẽ khng đứng nh̀in
dù em quay mặt lặng thinh
anh kh̀u anh chọt anh rình anh m
dù em la hét om sòm
anh th̀ xáp tới bịt m̀m hn em

hehehe

tui học chiu này đi cua gái chắc ... ở tù qúa


 

 hoami09
 member

 REF: 661855
 08/21/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Thik hn th đy cho hn
Nhớ nhắm chặt mắt thả hồn vo my
Đưa hết kẹo ở trong tay
Đứa no mc Mẹ ...c ngy ...gẫy răng 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661859
 08/21/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


kẹo nè chu cái mi đi
anh hn ṃt phát r̀i thì anh cho
té lăn té ḷn cũng mò
xá chi nắm kẹo so đo làm gì

hehehe 

 hoami09
 member

 REF: 661867
 08/21/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiEo ơi răng sn thấy gh
Về nh xin Mẹ chn ch đi Anh
Bnh trung thu , nhớ để dnh
Xoi , me , chm ruột trn cnh chn chưa ?
Nhớ m theo chục tri dừa ....

---------
h h


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661874
 08/22/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Qu anh hạn hán, trng mưa
đ́t vườn cằn c̃i lúng dưa éo nhèo
ṃn, xoài, dừa, mít tong teo
tru, bò, gà, chó, vịt, heo ́m g̀y
mún qua bn đó ... sao đy ?

hehehe


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 661875
 08/22/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
i, hai b th đng yu qu m bạn zoziennhatxom ơi, Vy đổi nick cho bạn l zenhatxomze...(d nhất xm d hihi), chiu khng???
Ghẹo t, bạn khỏe khng ???
Thy Vy


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661882
 08/22/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


tui có bít dz gái đu trời

h̉ng th́y ́ toàn ṭp sao nè

hehehe

thank ThuyVy ghé chơi


 

 aka47
 member

 REF: 661884
 08/22/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiAnh ZZ khng biết d gi đu chị Vy .

Ảnh biết d gi thui h.

Chị m sp v l lnh...sẹo liền.

Ảnh đang dụ chị đ.

hihii


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661887
 08/22/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ai nói gì tui đó 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network