Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> ĐM.

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 ndangsonfr
 member

 ID 83625
 05/14/2017ĐM.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
..
Thơ T́nh năm 2018.

ct .

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715647
 05/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.
Chữ ĐM thế mà đă tạo Vấn Đề
một cách thoải mái .ct ..


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715648
 05/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.


Tại sao là Thoải Mái ở từ ĐM - Đan Mạch ?-------------------------------------------------


Tùy trường họp và cung cách Nhận Thức ..


ct ...


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715649
 05/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.

Trường Hợp
và HOÀN CẢNH .
-------------------------------------------*Học nhiều hay Học Ít .

* Học ǵ ?.

.


 

 aka47
 member

 REF: 715652
 05/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiđm rơ ràng là đan Mạch rồi Thày ơi.

Người Việt hay Mỹ Pháp ǵ cũng đều nói tiếng đan mạch v́ tiếng này dễ học... nhưng đàn ông học mau thuộc hơn đàn bà.

C̣n em đây em hổng học tiếng đan mạch đâu , em học tiếng tiếng của Bố thôi.

Muốn biết xin kéo xuống sẽ biết..

BS !!!! đọc là bê ếch.
Bố ǵ nè ( Bố Shịt chứ ǵ )


 

 cafekho
 member

 REF: 715655
 05/14/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


ĐM nguyendangson!

Cung cách cảm nhận thế lào?

ĐM ông!


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715903
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


. Thầy và tṛ - made in VN :
1 .


 

 tuatethy
 member

 REF: 715909
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

đm mà viết thường th́ hông biết
Nhưng có 1 lần đọc được bài bác Ototo viết hoa 2 chữ ĐM th́ thấy bác ấy giải thích là 2 chữ đầu của nước Đan Mạch tức là nước Danemark!


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715911
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.

ĐM -


ĐM không FẢI là tiếng Đan Mạch đâu !

Giải thích rơ ràng :

< Tôi không biết nick Ot là ai . Và xin bạn đừng lấy cái Nick ấy để hù dọa tôi . Xin bạn !

Dẫu là cái Nick ấy có xưng là 100 tuổi th́ là chuyện của ông ta hoặc là ' bà ta ' !


Chuyện DỄ NHƯ HIỂU .


Test 1 :

< Tŕnh độ và sự TRI THỨC của Adm ở đây ?

.2.

 

 tuatethy
 member

 REF: 715912
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


gros-moots


 

 tuatethy
 member

 REF: 715913
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ôh sorry

 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715914
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
.


Vis à Vis - Face to FACE .
.j' interdis que tu coupes ma parole < Sois Lễ Phép- bb !


Tôi không chấp nhận sự VÔ Lễ nơi em - bb


.

.


 

 ndangsonfr
 member

 REF: 715917
 05/26/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 

 cafekho
 member

 REF: 715988
 05/28/2017

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thằng chó đẻ nguyễn đăng sơn!

Khi tao nói nguyendangson, (đặng văng bi) là chó đẻ, nghĩa là chó đụ chó là bà già mày bị chó đụ đẻ ra mày là một con chó quái thai!

Thằng mất dạy!

Chó đụ má mày, nguyendangson!


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network