Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Mua Dong

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 ngothuyvy
 member

 ID 81033
 11/24/2015Mua Dong
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Ma Đng vừa ngang qua
Chạm vo ta rất nhẹ
i cơn gi v tnh
Buổi giao ma lặng lẽ

Từng giọt mưa rơi rơi
Trước hin nh xao xc
V tiếng l rụng đầy
Một nỗi buồn man mc...

Mi tc di xưa ấy
Bi chừ cắt ngắn rồi
Để đường đời ngắn lại
Sống cho mnh đi thi...

Duy tm hồn lng mạng
Vẫn trn đầy trong ta
Dng thơ tnh vẫn chảy
Những miệt mi thi ca...

V ma đng ma đng
Ta vẫn yu ma đng
Yu cơn gi se lng
Dẫu lm ta lạnh gi...

Ma Đng ơi...ma đng ơi...
TV

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network