Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Đu đ bn đời...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 ngothuyvy
 member

 ID 75368
 04/28/2013Đu đ bn đời...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

ngothuyvyAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 khoailantay
 member

 REF: 654065
 04/29/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
cũng dzống như em dzậy thế thi
mặc cho sng nước mi cứ tri
dz cho nhn dzuyn khng cn nữa
nhưng lng vẫn ước cạn ly bi....


CHC NGOTHUYVY DZUI DZUI HENG .....!!!!!


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 654170
 04/30/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn anh khoailantay vo topic chia sẻ ,
... Nhưng lng vẫn ước cạn ly bi
Dẫu biết lng ta đ xa xi
i n giờ chỉ như sương khi
Hờn gi hờn my cũng đ rồi...

Cung đn lỡ nhịp sầu ai on
Mỗi ma nhức nhối tri tim đau...

Chc anh vui khỏe v nhiều hạnh phc.
ngothuyvy


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network