Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Mượn Cớ...

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 ngothuyvy
 member

 ID 75178
 04/04/2013Mượn Cớ...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Hai tay m chặt thn Cau
Đợi anh hng xm mang Trầu mời ăn
Cộng thm 1 cht vi phn
Cho mi thắm đỏ lm quen hai nh


ngothuyvy
Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 ngothuyvy
 member

 REF: 652628
 04/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 ngothuyvy
 member

 REF: 652629
 04/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 652630
 04/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 652631
 04/04/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


C những lc ta thm 1 mnh, đắm chm trong tiếng nhạc v thả hồn vo đ...
C ai cng tm trạng ny khng nhỉ???
ngothuyvy


 

 nhatnamsg
 member

 REF: 654059
 04/28/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đời người c vui, c buồn mới l đời. Mỗi chng ta chỉ c thể biết chấp nhn, biết qu trọng những g đang c, biết bao dung v nhiệt tnh với cơ hội th niềm vui sẽ nhiều hơn, hganh5 phc sẽ nhiều hơn.
Nghe mấy bản nhạc, đọc mấy dng của em anh cũng muốn lng đang theo lun n! :D


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network