Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tm sự qua thơ >> Mời cc bạn thưởng thức n....

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 ngothuyvy
 member

 ID 69948
 10/18/2011Mời cc bạn thưởng thức n....
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kienAlert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 langdong008
 member

 REF: 615440
 10/18/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ai gieo cho ai "Vết thương cuối cng"?
Ai gieo cho ai trong dạ no nng ?
V đu m phải ni lời ly biệt
V đu con tim cứ mi lạnh lng ?

Cảm tc qua ca khc "Vết thương cuối cng" thi chứ khng c c đu nha .
"Em B" chớ chạnh lng m hờn giận "Anh lớn" ! he he


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 615445
 10/19/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Sao m giận anh chứ,tặng anh n:


 

 langdong008
 member

 REF: 615466
 10/19/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

"Đố ai biết la mấy cy
Biết sng mấy khc biết my mấy từng"... (Lời ca khc)
Hỏi em ...
Em cứ ngập ngừng
Để cho anh cứ nửa mừng nửa lo...
Nay mai em bước xuống đ
Qua sng...
Lại để cu h đứt ngang.
Th thi ,
Bỏ bến khỏi sang
Để em ở lại với chng em thương ...


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network