Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Tâm sự qua thơ >> MỜI CÁC BẠN VÀO XEM VÀ ĐÓNG GHÓP Ư KIẾN...

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 ngothuyvy
 member

 ID 69830
 10/11/2011MỜI CÁC BẠN VÀO XEM VÀ ĐÓNG GHÓP Ư KIẾN...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Có 1 số bạn yêu cầu ḿnh chỉ lập hội cho 1 số bạn thân thôi nên ḿnh xin xoá thông tin này nhé,xin lỗi mọi người.
ngothuyvyAlert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 langdong008
 member

 REF: 614634
 10/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

langdong xin đăng kư là "Hội viên đầu tiên-số 1" !


 

 ngothuyvy
 member

 REF: 614638
 10/11/2011

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Anh langdong008 ơi
Anh đ̣i mỗi khi vào Sài g̣n dự họp mặt th́ mang theo 3 người vợ chính và 3 cô nhân t́nh với 3 đứa con th́ nhà anh thôi là đủ hội rồi,hihiihihh
ngothuyvy


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network