Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ qu hương >> MỘT NGƯỜI CHA

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguoitho
 member

 ID 82741
 06/18/2016MỘT NGƯỜI CHA
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
MỘT NGƯỜI CHA

Ảnh lại mang về thm một bịch
Cả đồ ăn lẫn với đồ chơi;
Đn con o đến đầy vui thch,
Ảnh+chng m hn sướng nhất đời.

Ảnh ni: Ngy thơ ti khổ lắm,
Thm bp-b, thm gấu nhồi bng;
Nh ngho cha+mẹ khn mua sắm;
Nuốt nhịn thu đm đắng xt lng.

Bởi thế ngy nay tm được việc,
Gia-đnh vn kho giữ vung trn,
Trnh xa chiếu bạc, king men tiệc,
Ảnh sắm thường-xuyn qu cho con.

Khng chỉ cho qu m cũng dự
V đưa đi dự cc tr chơi;
Giảng bi; kể chuyện; trao tm-sự;
Khắng-kht chacon trước ngưỡng đời.

Đy đ c nhiều em xấu số,
Khng cha, hoặc c nhưng trời ơi;
Ti mừng lũ nhỏ vui nhờ bố,
Khen Ảnh người cha kh tuyệt-vời.

THANH-THANH


A FATHER

There He brought home a bag again
Regularly of foods and toys as main;
The children gladly rushed to Him;
They embraced one another full of vim.

He said, When a kid, not happy at all,
I craved for each teddy bear, each doll;
My parents were too poor, could not buy;
I endured thru nights for dole to multiply.

Therefore now that He has a job found,
Deftly managed His family life to round,
Not to alcoholism, drug, gambling cling,
He can buy toys, gifts for his offspring.

But, further, playthings being not bounds,
He also participates, leads to playgrounds;
Explaining lessons, telling stories, all told,
Dad and kids attached on life's threshold.

While there are many an ill-fated child,
Without or with a father but the wild;
Pleased to see with Him the kids are glad,
I praise Him for being a wonderful Dad.

Translation by THANH-THANH


Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network