Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thơ qu hương >> BỐ THƯƠNG YU

 Bấm vo đy để gp kiến

Trang nhat

 nguoitho
 member

 ID 82589
 04/29/2016BỐ THƯƠNG YU
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
DEAR DADDY
In dedication to our beloved Vietnam War Veterans


Mother hurriedly lit my six candles
on the day Saigon fell.
She embraced me and your portrait,
whispering: Dad used to say war was hell.

Mother asked if I liked to learn English
cause your Dad was a handsome American;
He died bravely in a fierce battle
on the hills or down the valleys on Khe Sanh.

He came to Vietnam from America
where he Statue of Liberty stands,
helping the South stop the North
from stealing the precious piece of lands.

Mother died in the rain at a labor camp
cause there was no food or medicine.
She was caught for escaping to America
where you, Daddy, were growing.

I was left a living outcast
tears dried from missing you, Mom, Dad
holding onto your spirits each day:
That's all your child has had.

I secretly heard on the shortwave
you name is on the Viet Veteran Wall.
Proud of you, Dad!
You had died for Freedom and Justice for all.

LINH
(from Offerings at the Wall)BỐ THƯƠNG YU
Để tưởng niệm cc tử sĩ trong Cuộc Chiến Việt Nam


Thắp vội cho con su ngọn cầy
(Si Gn thất thủ đng hm nay!)
Con, v ảnh Bố, m vo ngực,
Giặc! Mẹ th thầm: Bố ght cay!

Mẹ hỏi: Con ưng học tiếng Anh?
Bố con l Mỹ, một hng binh,
Đo cao, lũng thấp Khe Sanh nọ
Ngang dọc tung honh, chết liệt oanh!

Từ xứ tn thờ Thần Tự Do
Hoa Kỳ Bố đến Việt Nam ta
Gip Miền Nam chống qun Miền Bắc
Vo cướp qu mnh đất gấm hoa ...

Gục dưới mưa dầm, trại khổ lao,
Mẹ qua đời: thiếu thuốc, cơm, rau!
Chỉ v vượt biển mong qua Mỹ
Nơi Bố sinh thnh thảm biết bao!

Từ đ, đời con sống bạt phiu
Khc thương Bố Mẹ, lệ kh triều!
Hằng ngy chỉ biết trong tm tưởng
Khấn nguyện linh hồn Bố Mẹ yu.

Ln mở nghe tin tự nước ngoi:
Danh thơm của Bố khắc linh đi .
Tự-ho: con c Cha nằm xuống
Cho Tự-Do Cng-L mọi người!

THANH-THANH Việt-ha

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network