Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Thông báo >> Thông báo về cuộc biểu t́nh phản đổi Trung Quốc tại Tokyo (vietinfo.eu)

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 77016
 01/14/2014Thông báo về cuộc biểu t́nh phản đổi Trung Quốc tại Tokyo (vietinfo.eu)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien


Thông báo về cuộc biểu t́nh phản đổi Trung Quốc tại Tokyo (vietinfo.eu)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 sontunghn
 member

 REF: 670204
 01/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Hoàng Sa: Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lư Thái Tổ (vietinfo.eu)


 

 vangnhatnguyet
 member

 REF: 670207
 01/20/2014

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Đúng là cái đám chóp bu thiếu đức vô tài
nghĩ ra những cách bần tiện để đối phó với
những người yêu nước trí thưc.
quá tởm và chỉ c̣n biết lắc đầu ngao ngán !


 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network