Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: xuanvh179
ID:
405235

Date ngày Ghi Danh 12/16/2017 7:52:15 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced
Year Năm Sinh 1982
City TP Saigon 
Country Nước Vietnam
Height Cao 5 Feet 0 Inches (152 cm)
Weight Nặng 100 lbs (46 kg)
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Officer
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu Lovely but lonely, wanna love and to be true loved Kind, loyal Honest, high self esteem
Looking T́m A man who is kind, care and love me to share ev'rything till end of life
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links