Sponsored links


01/18/2008

Giúp Gia Đ́nh Khó Khăn  
Do Thành viên NCTT bảo trợ
GOY Y KIEN

 

Thưa diễn đàn.
Hôm nay NHP và conuong11 và Mai77 đă đi trao tiền cho 4 gia đ́nh nạn nhân SIĐA ở Hải Pḥng như đă nói ở trên.

NHP đă nhận tất cả là 3.500.000 đồng của Ds và 100 đôla của admin NHP đă trao cho cô Mai có 2 con gái là Bầu và Bí 100 đôla.

C̣n lại 3.500.000 đồng NHP đă chia cho 3 gia đ́nh c̣n lại như sau.

Hai gia đ́nh mỗi gia đ́nh 1.200.000 đồng.Gia đ́nh c̣n lại là Cô Giới là 1.100.000.đồngTổng dự án giúp 300 dollars

nguoihaiphong1
1/18/2008


 

GOY Y

 

 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2017 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep

Sponsored links