Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 huutrinon2017
 member

 REF: 723499
 01/01/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Happy new year, bonne anne e Felice anno nuovo... Cung hỉ pạt chòi à... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723452
 12/23/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Khg coi được clip posted trn của TL.. HU th́y trong YOUTUBE có 1 clip ở trn cái clip này... HU thử fót ln, coi coi xem được khg, hé TL ? 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723307
 11/03/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Bà 8 ơi,
HU ng hay HU bà,cũng có dzì wan trọng lắm đu ? Thời nay, họ ć tìnnnnn làm cho thành... unisex h́t mà !?... Lúc ḷp profile, HU vít ḷn, DĐ khg cho sửa,HU đ̉ dẓy nun ! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723285
 10/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Trứng này sao gíng trứng của mình mới đẻ dẓy ta ?? 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723239
 10/24/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Phim Kiếm Hiệp Hồng Kng | B Kp V Cng - Tập 1 | Phim Hay 2019...
Phim Kiếm Hiệp Hồng Kng | B Kp V Cng - Tập 2 | Phim Hay 2019...

Phim Kiếm Hiệp Hồng Kng | B Kp V Cng - Tập 3 | Phim Hay 2019...

 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723226
 10/20/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Coi finn đánh dzõ đ̉ thay đ̉i khg khí há ?

Thin Hạ Đệ Nhất V Địch Thủ Kim Trục Lưu Tung Tuyệt Thế V Cng 1 Mnh Cn Cả V Lm Thin Hạ


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723213
 10/18/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
"...đ post những tin vui trong giờ tuyệt vọng".

Tin nào vui vui đu ? nói nghe coi... "tuỵt vọng" ? Có gì mà tuỵt vọng ? Khi còn tuỵt vọng là mình còn nhìu đìu chưa hỉu th́u ht́.

Cờ-líp con chó... Ṿy là đủ bít bà 8 khg nui chó r̀i nhe... Nhưng cũng khg có dzì khó hiủ. Đó là 1 con chó năng đ̣ng mà thi. Quá năng đ̣ng, đ́n n̉i bà chủ nó fải fát đin vì 'tuỵt vọng'.

DĐ dạo này vắng vẻ quá. Có lẽ họ đã đi qua bn Facebook,Twitter... h́t r̀i. Nhưng khg sao,đó chỉ là chạy theo xu hướng mà thi. DĐ mới là ch̃ ́m áp,dành cho người Vịt... Ít người nḥn th́y được đìu đó... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723206
 10/16/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723181
 10/12/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
F́ b̃ng là dòng sng ún quanh...
WARNING !!!
Neu o tren khg play duoc ! Bam vo day de coi


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723180
 10/12/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Bạo đ̣ng trong gia đình !!! 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723160
 10/06/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Film : The Untouchables (Al Capone)...

The Untouchables

Django
 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723158
 10/05/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Đó là 1 chịn có thịt, x̉y ra 'hà-r̀m'(thường xuyn) trong cục śng ! Nó bày ra cho chúng ta th́y cách hành xử của người Bắc (ḅ đ̣i ! Người Bắc di cư 54,đỡ hơn ŕt nhìu r̀i ! Đy HU khg có ý kỳ thị, fn bịt Nam,Bắc gì h́t trọi. Người ngoại qúc cũng dóc xạo khg kém gì người Vịt Nam đu !). HU k̉ cho các bạn nghe 1 chuỵn dóc xạo, f trương khg bờ b́n !

Sau 1975, HU làm vịc trong 1 hãng xưởng, Nam có,Bắc có (ḅ đ̣i)...
Giờ nghỉ lao, cng nhn tụ 5,tụ 7 888 cho vui,qua ngày,wn cực nhọc...Nói chuỵn đá banh (ḅ đ̣i gọi là đá bóng),chúng ti có nhắc tới Pélé(1 c̀u thủ giỏi vào những năm 60)... Đứng ngoài nghe lóm 1 h̀i lu,1 anh 'ḅ đ̣i' ta nhảy dz :
- Lúc ṭp dzợt, Pélé có chia khung thành làm 100 bằng nhau. Mình ku 98(thí dzụ dẓy), anh ta đá dz ngay fóoc 98. Giỏi th́ cơ chứ ! (Chúng ti ai cũng bít anh ta là chúa dóc xạo. Họ lun quan nịm rằng : họ khg bao giờ 'thua kém' b́t kỳ 1 ai, trn mọi fương dịn)...

Văn hóa mìn Bắc XHCN đào tạo hàng ĺ những f̀n tử như anh nói đt mắc bờ-r̀ ở chn...


 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723151
 10/02/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
iphone mắc bờ-r̀... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723150
 10/02/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Hình đẹp... 

 huutrinon2017
 member

 REF: 723107
 09/25/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Trứng thì dzì nè ... Vrumm, vruummmm... 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l