Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 bichnga75
 member

 REF: 723538
 01/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 bichnga75
 member

 REF: 723537
 01/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 bichnga75
 member

 REF: 723525
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Những nụ cười thật hạnh phc, những khun mặt rạng rỡ, v những lời chc Tết trn đầy yu thương...thật ấm p. Tất cả đều được ghi lại v những lời cảm ơn mộc mạc, chn tnh của cc b, d, chị trong dưỡng lo đường gửi đến những tấm lng nhn hậu, qu n nhn , TG, cc c, ch, anh ,chị trn diễn đn NCD, NCTT . Những nụ cười mm mm , những nh mắt reo vui , cả những giọt nước mắt cảm động lm tan đi ci nắng oi bức bn ngoi của tiết trời hanh kh m đ được một nhạc sĩ ghi vo bi ht "... Ty ninh nắng nung người..."
Knh chc qu n nhn , MTQ, TG lun mạnh khoẻ, an vui v mọi sự tốt lnh.
Trn trọng v tri n,
BN.


 

 bichnga75
 member

 REF: 723524
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
IMG_5177.jpg
DSC00245.jpg


 

 bichnga75
 member

 REF: 723523
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
DSC00224.jpg
DSC00231.jpg
DSC00228.jpg
DSC00230.jpg
DSC00229.jpg
DSC00227.jpg
DSC00226.jpg
DSC00225.jpg
DSC00221.jpg
DSC00222.jpg
DSC00219.jpg
DSC00220.jpg
DSC00215.jpg
DSC00216.jpg


 

 bichnga75
 member

 REF: 723522
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
DSC00199.jpg
DSC00198.jpg
DSC00195.jpg
DSC00197.jpg


 

 bichnga75
 member

 REF: 723521
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
DSC00183.jpg
DSC00181.jpg
DSC00192.jpg
DSC00190.jpg
DSC00193.jpg
DSC00188.jpg
DSC00191.jpg


 

 bichnga75
 member

 REF: 723520
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
DSC00177.jpg
DSC00179.jpg
DSC00182.jpg


 

 bichnga75
 member

 REF: 723519
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
https://www.upsieutoc.com/image/FdJp7N

 

 bichnga75
 member

 REF: 723518
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
https://www.upsieutoc.com/image/FdJGZy
https://www.upsieutoc.com/image/FdJZ8l
https://www.upsieutoc.com/image/FdJk9Y
https://www.upsieutoc.com/image/FdJmFK


 

 bichnga75
 member

 REF: 723517
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
https://www.upsieutoc.com/image/FdwjiN

 

 bichnga75
 member

 REF: 723516
 01/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn TG, TL v Chitnew gh vo cng chc nhau năm mới bnh an. 

 bichnga75
 member

 REF: 723491
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 bichnga75
 member

 REF: 723490
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 bichnga75
 member

 REF: 723489
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Anh Ba thn iu,
Chc anh năm mới mọi điều tốt lnh, bnh bnh an an v hạnh phc bn gia đnh.
Thn i,


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l